Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠŤASTNÁ, M. -- VAISHAR, A. Values of rural landscape: The case study Chlum u Třeboně (Bohemia). Land Use Policy. 2020. sv. 97, č. September, ISSN 0264-8377. URL: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104699

Originální název:
Values of rural landscape: The case study Chlum u Třeboně (Bohemia)
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Land Use Policy
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
97
Číslo periodika v rámci svazku:
September
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
8
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Natural, historical, man-made and spiritual values of the rural landscape were investigated on the example of the rural municipality Chlum u Třeboně in Southern Bohemia (the Czech Republic). It shows that the rural landscape contains a set of values - such as substance, origin, size, and importance - many of which have negative connotations. Some of these values are protected, others are not. The set of values forms genius loci of the place which is an important part of the local identity. The landscape of the area under the study was monitored and analyzed from both macro-structural and micro-structural points of view. As the evaluation of values mainly depends on stakeholders (local residents, tourists, municipalities, entrepreneurs, landscape protection bodies, etc.), in the past, the values of the rural landscape were connected predominantly with its productive function. Based on the results it is possible to say that in relation to the transition towards the post-industrial society, values related to the landscape are gaining new importance such as wetlands or swamps to combat drought. It is necessary to pay higher attention to the dynamic and multi-functional aspects of the landscape values in the near future.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104699
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
25.05.2020 08:37 (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Land Use Policy. Oxford: ISSN 0264-8377.

Originální název:
Land Use Policy
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
0264-8377
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
Oxford
Vydavatel: Elsevier Science Ltd.
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
06.06.2017 14:43 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -