Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TRÁVNÍČEK, P. -- NOVOTNÁ, J. -- KOTEK, L. Havárie v zařízeních cukrovarnického průmyslu a jejich prevence. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. sv. 136, č. 5-6, s. 213--219. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/213-219.pdf

Originální název:
Havárie v zařízeních cukrovarnického průmyslu a jejich prevence
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
136
Číslo periodika v rámci svazku: 5-6
Rok vydání:
2020
Od strany:
213
Do strany:
219
Počet stran:
7
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Pro stanovení konkrétních preventivních opatření pro provoz zařízení v cukrovarnickém průmyslu byla sestavena autorská databáze, která obsahuje seznam havárií v těchto zařízeních od roku 1982 do roku 2018. Analýzou příčin a typu havárií byla následně stanovena preventivní opatření. Za sledované období došlo k 18 úmrtím, 56 těžkým zraněním a 142 lehkým zraněním. Jako hlavní typy havárií jsou uvedeny úniky látky do životního prostředí, výbuch, požár či disperze. Příčiny havárií byly nejčastěji organizačního charakteru (nedostatečná analýza procesu, nastavení postupů, chyba v návrhu či konstrukci zařízení), dále pak byl jako příčina havárie uveden lidský činitel (chyba obsluhy, neplnění povinností, úmyslný čin), externí vlivy (přírodní události, selhání zařízení) a ostatní příčiny. Jako preventivní opatření lze uvést pravidelný úklid prostor, používat schválená elektrická zařízení, pravidelné školení obsluhy, řízený systém prací s otevřeným ohněm atd. Konkrétním opatřením pro dopravu materiálu je detekce skluzu materiálu na dopravníkovém pásu, synchronizace rychlostí, měření spotřeby elektrické energie či pravidelná diagnostika. Při návrhu nového zařízení využít konstrukcí odolných proti výbuchu a instalaci zařízení na odlehčení či potlačení výbuchu. Prevenci úniku kapalin slouží pravidelné kontroly, revize, instalace zařízení pro detekci úniku apod.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/213-219.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 22.05.2020 07:22 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. Praha: ISSN 1210-3306.

Originální název:
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
Anglický název: LCaŘ
Druh publikace:
Periodikum
ISSN: 1210-3306
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání: Praha
Vydavatel:
Výzkumný ústav cukrovarnický
URL:
http://www.cukr-listy.cz
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: cukrovarnictví, cukrová řepa, pěstování cukrovky, ochrana cukrovky
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
109
1993Pěstování rostlin
109
1993
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
110
1994
Pěstování rostlin
1101994Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
111
1995
Pěstování rostlin
111
1995
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
112
1996Pěstování rostlin
112
1996
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
113
1997
Pěstování rostlin
113
1997
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
114
1998
Pěstování rostlin
1141998Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
115
1999
Pěstování rostlin
115
1999
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
116
2000
Pěstování rostlin
116
2000
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
117
2001
Pěstování rostlin
117
2001
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
118
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
118
2002
Pěstování rostlin
1182002Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
119
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
119
2003Pěstování rostlin
1192003
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1202004
Informační centrum-čítárna časopisů
1202004
Pěstování rostlin
120
2004
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
121
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
121
2005
Pěstování rostlin
121
2005
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1222006Informační centrum-čítárna časopisů
122
2006Pěstování rostlin
122
2006
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
123
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
123
2007
Pěstování rostlin
123
2007
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
124
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
1242008Pěstování rostlin
1242008
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
125
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
125
2009
Pěstování rostlin
125
2009
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1262010
Informační centrum-čítárna časopisů
126
2010
Pěstování rostlin
126
2010
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
127
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
127
2011
Pěstování rostlin
1272011Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
128
2012Informační centrum-čítárna časopisů
128
2012
Pěstování rostlin
128
2012
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby

Dílčí knihovny
Název
Číslo
ÚstavKnihovník
Telefon
E-mail
Pěstování rostlin
219/3
Ing. Blanka Kocourková, CSc.
+420 545 133 131
blanka@mendelu.cz
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
234/1ÚTP AF
+420 545 133 194
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1ÚK ÚVIS CP+420 545 135 035
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
Lenka Čadílková
+420 545 135 039

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil:
Lenka Baláková
Poslední změna:
26.05.2018 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -