Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PODHRÁZSKÁ, J. -- DOUBRAVA, D. -- KUČERA, J. -- DOLEŽAL, P. Windbreaks and Their Importance in Intensively Used Agricultural Landscape. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 581--585. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název:
Windbreaks and Their Importance in Intensively Used Agricultural Landscape
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
581
Do strany: 585
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
In connection with climate change, phenomena that cause increased risks of wind erosion development in areas that have not been perceived as endangered are also studied. Dryness and temperature in intensively farmed areas are increasing, and the structure of crops grown in these areas is changing; Climate change is also closely related to the view of the present and future of permanent vegetation elements providing protection against wind erosion in the landscape. In this context, detailed inspections of windbreaks were carried out in selected cadastral areas. For all these elements, species composition, basic spatial parameters and conditions of the stands were evaluated using the methodology "Method of evaluation of windbreaks as a basis for determining their effectiveness". The result of this evaluation of windbreaks in the field is the sum of data on selected windbreaks. The information gathered will assist in assessing the effectiveness of windbreaks, but may also help to determine the need for future intervention in existing stands or the need for their recovery to ensure their full functionality. This purpose was not included in the mentioned methodology, as its purpose was primarily to assess the effectiveness of windbreaks. Furthermore, the results of the earlier analysis of the implementation of measures against wind erosion in land consolidation in relation to the solution of erosion control against wind erosion implies further requirements and conditions for conceptual design and landscape planning up to the details of the actual decision on the implementation of individual vegetation elements.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-715-6
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

FIALOVÁ, J. Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. 11. 5. 2020 - 13. 5. 2020, Křtiny (CZ).

Originální název:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Český název:
Organizátor:
Pracoviště:
Informační centrum
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Křtiny
Pořadatel:
Stát: Česká republika
Rozsah akce: evropská akce
Typ konference:
ostatní
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení: 11. 5. 2020
Datum ukončení: 13. 5. 2020
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.06.2020 09:16 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -