Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

WINKLER, J. -- ČERNÝ, M. -- HURAJOVÁ, E. -- RAGASOVÁ, L. -- KOPTA, T. Flora of Vineyards and its Importance for Tourism. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 182--185. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název:
Flora of Vineyards and its Importance for Tourism
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav biologie rostlin
Ústav zelinářství a květinářství
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
182
Do strany:
185
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: The aim of this work was evaluation of plants species composition in wine-growing villages Hlohovec, Moravský Žižkov and Sudoměřice (South Moravian Region, Czech Republic). Observations took place in July 2018 and 2019. The composition of plants species was evaluated by using the phytosociological relevés. We observed 165 plant species in total. In the vineyard of the wine-growing village Hlohovec there was a high presence of the following species: Chenopodium hybridum, Artemisia absinthium, Consolida regalis. In the vineyard of the wine-growing village Moravský Žižkov there were mainly species: Plantago major, Festuca rubra, Carduus acanthoides. There were species in the vineyards of the wine-growing village Sudoměřice: Festuca pratensis, Daucus carota, Picris hieracioides. Some found plant species can provide an interesting tourist and aesthetic experience. The rich flora can contribute to the high tourist attractiveness of the region.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-715-6
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání: Brno
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
234
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

FIALOVÁ, J. Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. 11. 5. 2020 - 13. 5. 2020, Křtiny (CZ).

Originální název:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Český název:
Organizátor: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Pracoviště:
Informační centrum
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Křtiny
Pořadatel:
Stát:
Česká republika
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
ostatní
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
11. 5. 2020
Datum ukončení:
13. 5. 2020
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 10.06.2020 09:16 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -