Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VAVROUCHOVÁ, H. -- PRACHAŘOVÁ, H. -- PETRŮ, E. Extinct Settlements in Tourism Context - Case Studies of the Students' Theses. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 177--181. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název:
Extinct Settlements in Tourism Context - Case Studies of the Students' Theses
Český název:
Autor: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Ing. et Ing. Hana Prachařová
Bc. Eliška Petrů
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
177
Do strany:
181
Počet stran: 5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The article presents the results of the students' theses focused on extinct settlements (physically abandoned after 1945). Extinct settlements can be observed particularly at Czech, Moravian and Silesian borderland but there are also several localities inland. From regional point of view the theses solve Moravia and Silesia area, within professional focus, there are several topics: 1) extinct settlements summarization and documentation within Moravia a Silesia area with interactive map output; 2) analysis of landscape structure dynamics as background for landscape plan focused on enhanced of recreational potential for residents.; 3) analysis of historical context of demise based on interviews with natives (concerned social as well as the environmental changes) - the output is in the form of multimedia chronicle of village.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-715-6
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

FIALOVÁ, J. Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. 11. 5. 2020 - 13. 5. 2020, Křtiny (CZ).

Originální název: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Český název:
Organizátor: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Pracoviště: Informační centrum
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Křtiny
Pořadatel:
Stát:
Česká republika
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
ostatní
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
11. 5. 2020
Datum ukončení:
13. 5. 2020
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
10.06.2020 09:16 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -