Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LEŠKOVÁ, A. -- VAISHAR, A. Analysis of Rural Identity in Terms of Preservation of Traditional Folk Architecture in the Vranov Region. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 31--35. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název:
Analysis of Rural Identity in Terms of Preservation of Traditional Folk Architecture in the Vranov Region
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
31
Do strany:
35
Počet stran: 5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: Folk architecture has been evolving for hundreds of years and it is still an important part of a national culture. We can say that it has been written into the genetic memory of people for a long time and that is why even today it can be perceived as pleasant, harmonious and beautiful on an unconscious level. However, this former face of the countryside, which was forming for hundreds of years, has been significantly altered by entirely new types of architecture built in rural areas since the 1950s and then by another wave of new architectural forms since the 1990s. This study analyses preservation of folk architecture in the Vranov region and overall aesthetic value of the villages and their central parts. In the study, the typology of rural architecture is analysed using aerial maps and panoramas available at internet websites. Percentage of preservation of folk architecture at the villages is evaluated as well as the aesthetic value of the village greens of the settlements. The preservation of folk architecture in the villages is then discussed as well as recreational attractiveness and potential for the next tourism development of the Vranov region.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-715-6
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

FIALOVÁ, J. Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. 11. 5. 2020 - 13. 5. 2020, Křtiny (CZ).

Originální název: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Český název:
Organizátor:
Pracoviště:
Informační centrum
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Křtiny
Pořadatel:
Stát:
Česká republika
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference: ostatní
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
11. 5. 2020
Datum ukončení:
13. 5. 2020
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
10.06.2020 09:16 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -