Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MIKULE, V. Traits of carcass value in duroc pig breed depending on sex. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. sv. 68, č. 2, s. 329--334. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/2/0329/

Originální název:
Traits of carcass value in duroc pig breed depending on sex
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
68
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání: 2020
Od strany:
329
Do strany:
334
Počet stran:
6
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: In pure pig breeds used for creation of final carcass hybrids in the Czech Republic a content of intramuscular fat (responsible for marbling) decreased during the process of selection on high meatiness. Duroc breed is mentioned as less affected by this process. The study evaluated 28 animals of Duroc breed, 14 hogs and 14 gilts and chosen traits were compared between sexes. Animals were slaughtered in average weight 102.1 kg with an average lean meat percentage 57.73 (hogs reached 57.61, gilts 57.84%). An average pH1 was measured on a level of 6.11 (hogs 6.07, gilts 6.14 with a statistically conclusive difference among sexes, p LESS-THAN OR EQUAL TO 0.05). PH24 reached values of 5.80 (hogs 5.74, gilts 5.86 with a statistically conclusive difference among sexes, p LESS-THAN OR EQUAL TO 0.01). Determined level of intramuscular fat was 1.67% (hogs reached 1.92% of intramuscular fat, gilts 1.42%). Values of pH1 and pH24 were on a really good level and showed good meat quality without tendency to some meat defect. Level of lean meat percentage corresponds with other authors. Level of an intramuscular fat content was lower than values mentioned by other authors, but close to an optimal level, so it is possible to confirm good quality of actual population of Duroc pig breed in the Czech Republic and recommend this breed for production of final carcass pig hybrids.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://acta.mendelu.cz/68/2/0329/
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
13.05.2020 09:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originální název:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
1211-8516
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání: Brno
Vydavatel:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
URL: http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
43
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
431995
Informační centrum-studovna
441996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996
Informační centrum-studovna
45
1997Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997
Informační centrum-studovna
461998Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Informační centrum-studovna
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999Informační centrum-studovna
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Informační centrum-studovna
492001Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Informační centrum-studovna
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002Informační centrum-studovna
512003Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003
Informační centrum-studovna
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004Informační centrum-studovna
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
532005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-studovna
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
542006Informační centrum-studovna
542006
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-studovna
55
2007Informační centrum-čítárna časopisů
562008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-studovna
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-studovna
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-studovna
582010Informační centrum-čítárna časopisů
592011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011
Informační centrum-studovna
592011Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012Informační centrum-studovna
60
2012
Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
NázevČíslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CP+420 545 135 035
Informační centrum-studovna
944/3
IC ÚVIS CPMgr. Bc. Jarmila Šnyrchová
+420 545 136 201
jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
+420 519 367 395
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
Lenka Baláková
Poslední změna:
12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12345
špatné
khaki
dobré
        
nezajímavé
zelenožlutá
zajímavé
Hodnotilo: 19
Průměr: 3.95
        
Hodnotilo: 17Průměr: 4.00
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
azurová
odborné
        
teoretické
černášedá
praktické
Hodnotilo: 16
Průměr: 4.06        
Hodnotilo: 13
Průměr: 4.38