Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

SZTURC, J. -- PODHRÁZSKÁ, J. Stanovení erozně hodnocené plochy v rámci komplexní pozemkové úpravy - praktický příklad. Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe. 2020. v. 28, no. 1, p. 3--7. ISSN 1214-5815.

Original name:
Stanovení erozně hodnocené plochy v rámci komplexní pozemkové úpravy - praktický příklad
English name:
Written by (author): Ing. Jan Szturc, Ph.D.
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Department:
Department of Applied and Landscape Ecology
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical: Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe
Nature of article:
paper
Volume no. (year):
28
Periodical number within the volume:
1
Year of publication: 2020
Starting page:
3
Up to page:
7
Number of pages:
5
Sub-specification:
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication: printed version
Original language:
Czech
Description in original language:
V procesu zpracování pozemkových úprav je velký důraz kladen na kvalitní zpracování plánu společných zařízení. Tomuto předchází rozbor současného stavu včetně vy-hodnocení erozních poměrů v území. Pro výpočet erozního smyvu je nutno stanovit v řešeném území hranice erozně hodnocených ploch (EHP). Předložený materiál se zabývá problematikou vymezování erozně hodnocených ploch a možnými dopady různých přístupů na výsledek výpočtu erozního smyvu. Erozně hodnocená plocha by měla být vymezena průběhem prvků, přerušujících povrchový odtok a stanovením přiměřeně velkých celků tak, aby bylo možno odpovědně navrhovat protierozní opatření.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
05/13/2020 09:32 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe. Praha: ISSN 1214-5815.

Original name:
Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe
Kind of publication: Periodikum
ISSN:
1214-5815
Country of publisher:
Czech Republic
Place of publishing: Praha
Publisher:
Ministerstvo zemědělství i ČR-Ústřední pozemkový úřad
URL:
http://www.cmkpu.cz/casopis/
Reviewed magazine:
no
Original language:
Czech
Key words:
czech: pozemkové úřady, ochrana krajiny, pozemkové úpravy, tvorba krajiny, projekty
Annual volumes:
Volume
Annual volume
Location
-
1995
Půdoznalství
-
1996
Půdoznalství
-1996Geodézie
-
1996
Ekologie lesa
-
1997
Půdoznalství
-
1997
Geodézie
-
1997Ekologie lesa
-
1998
Půdoznalství
-
1998
Geodézie
-
1998
Ekologie lesa
-
1999
Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-1999
Půdoznalství
-1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-1999
Půdoznalství
-1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999Půdoznalství
-
1999
Geodézie
-
1999Ekologie lesa
-
2000
Půdoznalství
-
2000
Geodézie
-2000Ekologie lesa
-
2001
Půdoznalství
-
2001
Geodézie
-
2001Ekologie lesa
-
2002
Půdoznalství
-
2002
Geodézie
-
2002
Ekologie lesa
-
2003
Půdoznalství
-
2003
Geodézie
-
2003
Lesnické stavby a meliorace
-
2003Ekologie lesa
-
2004
Půdoznalství
-
2004
Geodézie
-2004Lesnické stavby a meliorace
-2004
Ekologie lesa
-2005
Půdoznalství
-
2005
Geodézie
-2005
Lesnické stavby a meliorace
-
2005
Ekologie lesa
-
2006
Zemědělské meliorace
-
2006
Půdoznalství
-2006
Geodézie
-2006Lesnické stavby a meliorace
-2006Ekologie lesa
-
2007
Zemědělské meliorace
-
2007
Půdoznalství
-2007Geodézie
-
2007
Lesnické stavby a meliorace
-
2007
Ekologie lesa
-
2008Zemědělské meliorace
-
2008Půdoznalství
-
2008
Geodézie
-
2008
Lesnické stavby a meliorace
-
2008
Ekologie lesa
17
2009
Zemědělské meliorace
17
2009Půdoznalství
17
2009
Geodézie
17
2009
Lesnické stavby a meliorace
17
2009
Ekologie lesa
18
2010Zemědělské meliorace
18
2010
Půdoznalství
18
2010
Geodézie
18
2010
Lesnické stavby a meliorace
18
2010
Ekologie lesa
19
2011
Zemědělské meliorace
19
2011
Půdoznalství
192011Geodézie
192011
Lesnické stavby a meliorace
192011Ekologie lesa

Sublibraries
Name
Number
Institute
Librarian
Phone
E-mail
Půdoznalství
221/2
UAPMV FA+420 545 133 058qqhybler@node.mendelu.cz
Geodézie411DGT FFWT
+420 545 134 015
ostrizek@mendelu.cz
Ekologie lesa471+420 545 134 143tuckova@mendelu.cz
Lesnické stavby a meliorace
422
Dana Pernicová+420 545 223 606dana.pernicova@mendelu.cz
Zemědělské meliorace
215
DBPP FABc. Jana Pokorná
+420 545 132 492
pokornaj@mendelu.cz

Person responsible:
Last change:
10/21/2017 22:20 (Data import from library)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -