Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SZTURC, J. -- PODHRÁZSKÁ, J. Stanovení erozně hodnocené plochy v rámci komplexní pozemkové úpravy - praktický příklad. Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe. 2020. sv. 28, č. 1, s. 3--7. ISSN 1214-5815.

Originální název:
Stanovení erozně hodnocené plochy v rámci komplexní pozemkové úpravy - praktický příklad
Anglický název:
Autor:
Ing. Jan Szturc, Ph.D.
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
28
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
3
Do strany:
7
Počet stran:
5
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
V procesu zpracování pozemkových úprav je velký důraz kladen na kvalitní zpracování plánu společných zařízení. Tomuto předchází rozbor současného stavu včetně vy-hodnocení erozních poměrů v území. Pro výpočet erozního smyvu je nutno stanovit v řešeném území hranice erozně hodnocených ploch (EHP). Předložený materiál se zabývá problematikou vymezování erozně hodnocených ploch a možnými dopady různých přístupů na výsledek výpočtu erozního smyvu. Erozně hodnocená plocha by měla být vymezena průběhem prvků, přerušujících povrchový odtok a stanovením přiměřeně velkých celků tak, aby bylo možno odpovědně navrhovat protierozní opatření.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
13.05.2020 09:32 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe. Praha: ISSN 1214-5815.

Originální název:
Pozemkové úpravy: časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
1214-5815
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel: Ministerstvo zemědělství i ČR-Ústřední pozemkový úřad
URL: http://www.cmkpu.cz/casopis/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: pozemkové úřady, ochrana krajiny, pozemkové úpravy, tvorba krajiny, projekty
Ročníky:
VolumeRočník
Lokace
-
1995
Půdoznalství
-
1996
Půdoznalství
-1996Geodézie
-
1996Ekologie lesa
-
1997
Půdoznalství
-1997
Geodézie
-
1997
Ekologie lesa
-
1998
Půdoznalství
-1998Geodézie
-
1998
Ekologie lesa
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-1999Půdoznalství
-1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999Půdoznalství
-
1999Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-1999
Půdoznalství
-
1999
Půdoznalství
-
1999
Geodézie
-
1999Ekologie lesa
-2000
Půdoznalství
-
2000
Geodézie
-
2000
Ekologie lesa
-
2001
Půdoznalství
-
2001
Geodézie
-
2001
Ekologie lesa
-
2002
Půdoznalství
-2002Geodézie
-2002Ekologie lesa
-
2003
Půdoznalství
-2003Geodézie
-
2003
Lesnické stavby a meliorace
-2003
Ekologie lesa
-
2004
Půdoznalství
-
2004
Geodézie
-
2004Lesnické stavby a meliorace
-
2004
Ekologie lesa
-
2005
Půdoznalství
-
2005
Geodézie
-
2005
Lesnické stavby a meliorace
-
2005
Ekologie lesa
-
2006Zemědělské meliorace
-
2006
Půdoznalství
-
2006Geodézie
-
2006Lesnické stavby a meliorace
-
2006
Ekologie lesa
-2007Zemědělské meliorace
-
2007
Půdoznalství
-2007Geodézie
-2007
Lesnické stavby a meliorace
-
2007
Ekologie lesa
-
2008Zemědělské meliorace
-2008Půdoznalství
-
2008
Geodézie
-
2008
Lesnické stavby a meliorace
-2008
Ekologie lesa
17
2009
Zemědělské meliorace
17
2009
Půdoznalství
17
2009
Geodézie
17
2009
Lesnické stavby a meliorace
17
2009
Ekologie lesa
182010Zemědělské meliorace
18
2010
Půdoznalství
18
2010
Geodézie
182010Lesnické stavby a meliorace
182010
Ekologie lesa
19
2011
Zemědělské meliorace
192011
Půdoznalství
19
2011
Geodézie
19
2011
Lesnické stavby a meliorace
192011
Ekologie lesa

Dílčí knihovny
NázevČíslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Půdoznalství
221/2
ÚAPMV AF
+420 545 133 058
qqhybler@node.mendelu.cz
Geodézie411ÚGT LDF
+420 545 134 015
Ekologie lesa
471
ÚEL LDFEliška Tučková
+420 545 134 143
Lesnické stavby a meliorace422ÚTOK LDFDana Pernicová
+420 545 223 606
Zemědělské meliorace215ÚBFR AFBc. Jana Pokorná+420 545 132 492

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
Poslední změna:
21.10.2017 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -