Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SZTURC, J. -- PODHRÁZSKÁ, J. -- KARÁSEK, P. Implementation of Field Roads in Cultural Landscape. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 208--212. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název:
Implementation of Field Roads in Cultural Landscape
Český název:
Autor: Ing. Jan Szturc, Ph.D.
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Petr Karásek
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany: 208
Do strany:
212
Počet stran: 5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The cultural landscape of the Czech Republic is very rich and varied due to changing natural conditions, but also to historical development. The Czech landscape is a typical historically cultural landscape with built-up areas - towns, villages, connected by a network of roads and field roads. Field roads are used to make land accessible for agricultural production, transport, landscape access, i.e. (completion of the existing network of roads, interconnection of important points in the open countryside, cycle routes, etc.), connection to roads, local roads, forest transport network, to other purpose-built communication. The harmonious integration of existing and newly realized field roads into the landscape is important. In recent years, the implementation of new field roads, especially in the process of land consolidation. The paper presents an example of good practice where a new field road with a multifunctional effect was built.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-7509-715-6
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

FIALOVÁ, J. Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. 11. 5. 2020 - 13. 5. 2020, Křtiny (CZ).

Originální název: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Český název:
Organizátor: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Pracoviště: Informační centrum
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Křtiny
Pořadatel:
Stát: Česká republika
Rozsah akce: evropská akce
Typ konference:
ostatní
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení: 11. 5. 2020
Datum ukončení: 13. 5. 2020
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 10.06.2020 09:16 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -