Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAXIANOVÁ, A. -- VAVERKOVÁ, M D. Utilization of Food Waste to Improving Landscape Soil. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 553--557. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název:
Utilization of Food Waste to Improving Landscape Soil
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany: 553
Do strany: 557
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: There is wasted more than billion of food over the world. Food waste is all food removed from the food supply chain. It contains waste from production, processing, retail and food services to consumers. This research was aimed at composting food waste into compost which can improve landscape soil. Composting ingredients were food leftover from the canteen at Mendel University in Brno like cooked potatoes, cooked rice, and vegetables. According to a previous investigation by authors, it was necessary to put some additives to composting process. We decided to use sawdust because it has positive effect on microbes, moisture, pH and C/N ratio. After the composting process, the final compost was tested for physicochemical (temperature, pH) and biological analysis (seed germination). Results show that compost has a positive effect on seed germination and can be used as a soil amendment because it is obvious that compost has many benefits for soil.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-7509-715-6
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

FIALOVÁ, J. Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. 11. 5. 2020 - 13. 5. 2020, Křtiny (CZ).

Originální název:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Český název:
Organizátor: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Pracoviště:
Informační centrum
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Křtiny
Pořadatel:
Stát:
Česká republika
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
ostatní
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
11. 5. 2020
Datum ukončení:
13. 5. 2020
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.06.2020 09:16 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -