Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HUBAČÍKOVÁ, V. -- POKRÝVKOVÁ, J. -- MARKOVÁ, J. Change of Hydrological Regime and Water Quality Due to Reduced Wastewater Discharged into Surface Waters. Polish Journal of Environmental Studies. 2020. sv. 29, č. 4, s. 2661--2668. ISSN 1230-1485. URL: https://doi.org/10.15244/pjoes/111440

Originální název: Change of Hydrological Regime and Water Quality Due to Reduced Wastewater Discharged into Surface Waters
Český název:
Autor:
Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Jozefína Pokrývková
Ing. Jana Marková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Polish Journal of Environmental Studies
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
29
Číslo periodika v rámci svazku:
4
Rok vydání:
2020
Od strany: 2661
Do strany:
2668
Počet stran: 8
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The trend of decentralized treatment of wastewater from urbanized areas is becoming more and more topical. Sewage is discharged to a sewage treatment plant, and rainwater runoff from paved areas is drained into a watercourse or is absorbed or evaporates to enter the natural cycle of water. This is the case as shown in our research in monitoring the changes in flow rate and changes in water quality in the millrace. After construction of vacuum sewerage systems in the villages of Zbysov and Hosteradky-Resov, the households were gradually connected to the sewerage system, thus reducing the flow of water in the millrace. To monitor changes in water quality, regular measurements were made on 5 profiles and water was sampled, analyzed and evaluated. The results were then compared with the standards set out in the valid legislation of the Czech Republic. Research showed that the water quality of surface water can be improved by reducing the burden of discharged sewage water into the flow. However, reduced flow rates in the flow can lead to higher concentrations of pollutants. This can also be caused in the long term by agricultural activities in the area of interest.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.15244/pjoes/111440
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
12.05.2020 11:22 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Polish Journal of Environmental Studies. ISSN 1230-1485.

Originální název:
Polish Journal of Environmental Studies
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1230-1485
Stát vydavatele:
Polská republika
Místo vydání:
Vydavatel: HARD Publishing Company
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Uplatněno na projektech: Mimoprojektový výzkum
 
Záznam vložil:
doc. RNDr. Bc. Jitka Poměnková, Ph.D.
Poslední změna:
10.03.2015 13:49 (prof. Dr. Ing. Petr Maděra)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -