Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

SUCHOMEL, J. -- ŠIPOŠ, J. -- HEROLDOVÁ, M. Gradace hraboše polního (Microtus arvalis) v roce 2019 v řepařských výrobních oblastech a její význam z hlediska škod na řepné produkci. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. v. 136, no. 4, p. 160--164. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/160-164.pdf

Original name:
Gradace hraboše polního (Microtus arvalis) v roce 2019 v řepařských výrobních oblastech a její význam z hlediska škod na řepné produkci
English name:
Gradation of common vole (Microtus arvalis) in 2019 in sugar beet production areas and its importance in terms of damage to sugar beet production
Written by (author): doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.
doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D.
Department:
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Department of Forest Ecology
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical: Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
Nature of article:
paper
Volume no. (year):
136
Periodical number within the volume: 4
Year of publication:
2020
Starting page:
160
Up to page:
164
Number of pages:
5
Sub-specification: článek je obsažen v databázi Web of Science
UT code by Web of Science:
527889200020
EID code by Scopus:
Form of publication:
printed version
Original language: Czech
Description in original language: V článku je prezentována dynamika výskytu hraboše polního (Microtus arvalis) v roce 2019, kdy došlo k neobvyklé gradaci populace v oblastech pěstování řepy cukrové. K hodnocení byla využita data získaná v rámci monitoringu státní správy a na jejich základě byl posouzen potenciální vliv na produkci cukrovky. Celkem se hodnotilo dvanáct řepařských oblastí na úrovni krajů a v nich vybrané okresy vhodné pro pěstování cukrové řepy. Výsledky ukázaly, že nejvíce ohroženy byly okresy v řepařských výrobních oblastech na Moravě (kraje Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský), což pravděpodobně souvisí s charakterem krajiny ve vztahu k zemědělskému využívání půdy. Řepařské oblasti na území Čech vykazovaly nižší populační hustoty hrabošů a lze proto předpokládat i nižší škody. V oblastech, kde nebylo přemnožení hrabošů tak výrazné, je možné zvýšení populační hustoty v následujícím roce, pokud je populace stále ve fázi rozmnožování. K předcházení škod je nutný včasný monitoring početnosti a po zjištění škodlivého výskytu v jarním období (více jak 50 aktivních nor na 1 ha) pak regulace populace doporučenými metodami. Na příkladu sledované gradace můžeme předpokládat, že v případě budoucích přemnožení mohou být nejvíce zasaženy řepařské oblasti jižní a střední Moravy s potenciálem největších škod na porostech cukrové řepy.
Description in English:
The dynamics of the common vole (Microtus arvalis) in 2019 was presented; during this year, an unusual population growth occurred in the areas of sugar beet growing. The results showed that the most vulnerable districts were located in Moravia (districts: Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský) which is probably related to the character of the landscape in relation to agricultural land use. Sugar beet areas in Bohemia showed lower population densities of voles and less damage can thus be expected. In areas where the population increase was not so significant, it is possible to assume an increase in vole population density the following year if the population is still in the process of reproduction. By using this example of vole gradation, it can be expected that in case of future outbreaks, the sugar beet areas in Moravia will be the most affected.
Description in Czech:
Key words:
english: gradation, sugar beet production area, common vole, sugar beet, population dynamics
Field of result:
Agronomy, plant breeding and plant protection
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/160-164.pdf
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 09/21/2020 11:14 (Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. Praha: ISSN 1210-3306.

Original name:
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
English name:
LCaŘ
Kind of publication:
Periodikum
ISSN:
1210-3306
Country of publisher: Czech Republic
Place of publishing:
Praha
Publisher:
Výzkumný ústav cukrovarnický
URL: http://www.cukr-listy.cz
Reviewed magazine:
no
Original language: Czech
Key words:
czech: cukrovarnictví, cukrová řepa, pěstování cukrovky, ochrana cukrovky
Annual volumes:
Volume
Annual volume
Location
109
1993
Pěstování rostlin
109
1993
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1101994
Pěstování rostlin
110
1994
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1111995
Pěstování rostlin
111
1995
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
112
1996
Pěstování rostlin
112
1996Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
113
1997
Pěstování rostlin
1131997Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
114
1998
Pěstování rostlin
114
1998
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
115
1999
Pěstování rostlin
1151999
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
116
2000
Pěstování rostlin
1162000Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1172001Pěstování rostlin
117
2001
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
118
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
118
2002
Pěstování rostlin
118
2002
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
119
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
1192003Pěstování rostlin
1192003
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
120
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
120
2004
Pěstování rostlin
120
2004Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
121
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
1212005
Pěstování rostlin
121
2005
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
122
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
1222006
Pěstování rostlin
122
2006
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
123
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
123
2007
Pěstování rostlin
123
2007
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
124
2008Informační centrum-čítárna časopisů
124
2008
Pěstování rostlin
124
2008Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
125
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
125
2009
Pěstování rostlin
125
2009
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
126
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
126
2010
Pěstování rostlin
1262010Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1272011Informační centrum-čítárna časopisů
127
2011
Pěstování rostlin
127
2011
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
128
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
1282012
Pěstování rostlin
128
2012Technologie potravin-technologie rostlinné výroby

Sublibraries
Name
Number
Institute
LibrarianPhoneE-mail
Pěstování rostlin
219/3
UPSRR FAIng. Blanka Kocourková, CSc.
+420 545 133 131
blanka@mendelu.cz
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
234/1
doc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.+420 545 133 194
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
+420 545 135 035
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4Lenka Čadílková
+420 545 135 039

Person responsible: Helena Antonínová
 
Entry made by:
Last change:
05/26/2018 22:20 (Data import from library)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -