Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KLIMEŠOVÁ, J. -- HOLKOVÁ, L. -- STŘEDA, T. Drought stress response in maize: molecular, morphological and physiological analysis of tolerant and sensitive genotypes. Maydica. 2020. sv. 65, č. 1, ISSN 0025-6153.

Originální název:
Drought stress response in maize: molecular, morphological and physiological analysis of tolerant and sensitive genotypes
Český název:
Autor:
Ing. Jana Klimešová
RNDr. Ludmila Holková, Ph.D.
Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Maydica
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 65
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 9
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The aim of this work was to develop a physiological method based on transpiration in combination with molecular methods, i.e., dehydrin gene expression analysis, for identifying the reactions of maize (Zea mays L.) plants that display different levels of tolerance to drought stress during the generative growth stage. Drought stress was induced in two genotypes, 2087 and 2637, by four irrigation treatments. The rate of transpiration and the ex-pression of the dehydrin genes ZmDHN1 and ZmDHN2 were dependent on genotype and duration and intensity of stress. The yield components were affected by the level of dehydrin gene expression and transpiration rate. Compared with genotype 2637, genotype 2087 a) maintained higher transpiration intensity, even under strong drought stress conditions, b) exhibited an earlier onset and a higher level of expression both at a lower stress intensity and during the initial phases of the stress reaction, c) showed higher values of yield components, and d) was characterized by a lower water-use efficiency of cob yield. Drought tolerance is of increasing importance and is one of the breeding targets in maize. However, traditional breeding methods have numerous limitations. The simultaneous use of new molecular genetic techniques and physiological methods could therefore help to elucidate the genetic and physiological basis of plant responses to drought stress and provide more accurate evaluation for screening parental breeding material.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
13.05.2020 14:25 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Maydica. Bergamo: ISSN 0025-6153.

Originální název:
Maydica
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0025-6153
Stát vydavatele:
Italská republika
Místo vydání:
Bergamo
Vydavatel:
Istituto sperimentale per la cerealicoltura
URL: https://journals-crea.4science.it/index.php/maydica/index
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
13.05.2020 14:25 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -