Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DRAČKOVÁ, E. -- SLÁDEK, L. -- FILIPČÍK, R. Vliv pohlaví na barvu vepřového masa. Maso: odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa, masných výrobků a lahůdek. 2020. sv. 2020, č. 2, s. 31--35. ISSN 1210-4086.

Originální název:
Vliv pohlaví na barvu vepřového masa
Anglický název:
The effect of sex on the colour of pork
Autor:
Ing. Eliška Dračková, Ph.D.
Ing. Libor Sládek, Ph.D.
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Maso: odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa, masných výrobků a lahůdek
Charakter článku:
odborné sdělení
Číslo svazku (ročník):
2020
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
31
Do strany:
35
Počet stran: 5
Poddruh: ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: Cílem práce bylo zjistit vliv kategorie pohlaví prasat na vybrané kvalitativní ukazatele ve vepřovém mase (obsah sušiny, obsah vnitrosvalového tuku, ztráta vody odkapem, diametr svalového vlákna a parametry barvy masa). Do pokusu bylo vybráno 60 prasat (30 ks prasniček a 30 ks vepřů). U ukazatelů jatečné hodnoty byl zjištěn vysoce průkazný rozdíl (p < 0,01) u podílu svaloviny a průkazný rozdíl (p < 0,05) u výšky hřbetního tuku mezi prasničkami a vepři. V nutričních a technologických vlastnostech mezi kategoriemi pohlaví nebyly zjištěny průkazné rozdíly (p ˃ 0,05). V intenzitě barvy vepřového masa nebyla zjištěna statistická diference (p ˃ 0,05) mezi kategoriemi pohlaví.
Popis v anglickém jazyce: The aim of this study was to evaluate the effect of sex on the meat quality of pigs (dry matter, content of fat, drip loss and diameter of muscle fibres). The values in CIELab system were also monitored. Totally 60 pigs were included in the experiment (30 gilts and 30 barrows). The lean meat content was significantly the highest in gilts (p < 0.01). No significant differences were found among the pigs in selected nutritional and technological quality traits (p > 0.05). Sex of the fattening pigs (barrows and gilts) had not significant effect on meat colour, on none of the monitored parameters.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: system CIELab, gilts, pork, barrows
čeština: prasničky, vepři, systém CIELab, vepřové maso
Obor výsledku:
Animal and dairy science
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Ing. Eliška Dračková, Ph.D.
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Maso: odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa, masných výrobků a lahůdek. Praha: ISSN 1210-4086.

Originální název:
Maso: odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa, masných výrobků a lahůdek
Druh publikace:
Periodikum (tištěný text)
ISSN: 1210-4086
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel: ČON České a slovenské odborné nakladatelství
URL: http://www.maso.cz
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: maso, masný průmysl, zdravotní bezpečnost, hygiena, balení potravin, obaly
Ročníky:
Volume
RočníkLokace
4
1993
Ústřední knihovna - ÚK Brno
4
1993
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
51994Ústřední knihovna - ÚK Brno
5
1994
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
61995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
61995Technologie potravin-technologie živočišné výroby
7
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
8
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
9
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
10
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
10
1999
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
11
2000Ústřední knihovna - ÚK Brno
11
2000Technologie potravin-technologie živočišné výroby
122001Ústřední knihovna - ÚK Brno
12
2001
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
13
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
13
2002
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
142003Ústřední knihovna - ÚK Brno
14
2003
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
15
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
15
2004
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
16
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
16
2005
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
17
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
17
2006Technologie potravin-technologie živočišné výroby
18
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
18
2007
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
19
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
19
2008
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
202009Informační centrum-čítárna časopisů
20
2009
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
212010
Informační centrum-čítárna časopisů
21
2010
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
22
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
22
2011
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
23
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
232012Technologie potravin-technologie živočišné výroby

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
KnihovníkTelefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CP
+420 545 135 035
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
234/2
Ivana Kučínská+420 545 133 567kucinska@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CPLenka Čadílková
+420 545 135 039

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
Poslední změna:
28.10.2017 22:21 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -