Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Reakční směs pro hodnocení úspěšnosti hybridizace pomocí mikrosatelitů u Daucus carota L. subsp. sativus. VYHNÁNEK, T. -- HANÁČEK, P. -- SEJBALOVÁ, D. -- LÓNOVÁ, K. 33856, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033856.pdf

Original name:
Reakční směs pro hodnocení úspěšnosti hybridizace pomocí mikrosatelitů u Daucus carota L. subsp. sativus
English name:
Written by (author):
Department:
Department of Plant Biology
Kind of publication: results with legal protection (utility model, industrial model)
Type of template:
utility design
Model no.:
33856
Name of publisher:
Úřad průmyslového vlastnictví
Place of publishing:
Praha
Owner's name:
Mendelova univerzita v Brně
Date of registration:
12. 2. 2020
Date of enrollment:
10. 3. 2020
Utilization:
granted, registered or used by the owner
Licence obligation:
využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)
Licence fee: sometimes
Original language:
Czech
Description in original language:
Navrhovanou směs lze použít pro hodnocení genetické variability pomocí mikrosatelitů (SSR) u mrkve. Účelem analýzy může být identifikace genotypů (odrůdy) nebo verifikace úspěšnosti křížení ve šlechtitelském procesu. Detekce tří mikrosatelitů může probíhat ve dvojicích za stejných podmínek reakce.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033856.pdf
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
05/05/2020 14:11 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
12345
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -