Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JENÍK, D. -- FALTA, D. -- VEČEŘA, M. Neck responders and their use in smart agriculture. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 20--24. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originální název:
Neck responders and their use in smart agriculture
Český název:
Autor: Ing. David Jeník
Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Ing. Milan Večeřa, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: Animal Breeding 2020
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
20
Do strany: 24
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Revue deals with the adaptation of Industry 4.0, digitization and automation of agriculture. The part is conceived as an overview of the changes that have occurred during the industrial revolutions that have already taken place and what this revolution brought to agriculture with a focus on smart agriculture. In the agricultural sector in recent years increasingly automation, crop production using drones on the field, GPS system for more efficient work of workers, but also for even fertilization and saving time, animal parts are mainly robots that help in regular raking feed, milking and other work. The use of neck responders in recent years to monitor vital cattle activities is increasingly being used to assess their well-being and health. The situation is quite complicated, because cattle due to long response service, which will take effect in a matter of months. Among the important functions of neck responders include positioning system that breeders greatly facilitates the work of the herd, but these collars inform farmers about the coming birth or rut.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
30.04.2020 08:17 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originální název:
Animal Breeding 2020
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-705-7
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání: elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
Animal Breeding 2020
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Animal Breeding 2020. 2020, Brno.

Originální název:
Animal Breeding 2020
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -