Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KONEČNÁ, L. -- KUCHTÍK, J. -- SEDLÁKOVÁ, M. -- ŠUSTOVÁ, K. -- FILIPČÍK, R. The effect of the stage of lactation on selected milk parameters in sheep. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 31--36. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originální název:
The effect of the stage of lactation on selected milk parameters in sheep
Český název:
Autor: Ing. Leona Konečná, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík
Ing. Markéta Sedláková
Květoslava Šustová
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
Pracoviště: Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: Animal Breeding 2020
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
31
Do strany:
36
Počet stran:
6
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The aim of our study was to evaluate changes in selected parameters, specifically daily milk yield (DMY), basic milk composition and renneting parameters, pH, titratable acidity (TA), coagulation time (CT) and curd quality (CQ) of sheep milk during lactation in the Lacaune ewes (n = 8), reared under intensive nutrition. The stage of lactation (SL) had a significant effect on the DMY and contents of all basic milk components. The DMY and fat content were relatively high during whole lactation. In our opinion these trends were influenced by the quite intensive nutrition. In contrast, the contents of true protein were relatively low. In our opinion relatively low contents of this parameter was mainly affected by the relatively high milk yield of ewes. The pH of milk was very stable during lactation. The TA was also relatively very stable in the first half of lactation, however in late lactation the values of this parameter significantly increased. The SL had no significant effect both on the CT and CQ. In our opinion, relatively balanced values of the CT and CQ indicate on the good health state and correct nutrition of ewes during the whole lactation.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
30.04.2020 08:08 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originální název: Animal Breeding 2020
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-705-7
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání: Brno
Forma vydání:
elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: Animal Breeding 2020
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1234
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Animal Breeding 2020. 2020, Brno.

Originální název:
Animal Breeding 2020
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -