Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PEŠAN, V. -- HOŠEK, M. -- FILIPČÍK, R. -- REČKOVÁ, Z. -- MÁCHAL, L. -- SOUŠKOVÁ, K. Range of pregnancy length in Zwartbles sheep. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 62--70. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originální název:
Range of pregnancy length in Zwartbles sheep
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Animal Breeding 2020
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 62
Do strany:
70
Počet stran:
9
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Easier breeding and shortening of the lambing period is mainly achieved with the use of insemination with the preceding oestrus cycle synchronization. With these biotechnical methods we are thus able to estimate the time span of lambing. However, another topic closely tied to this issue is the length of pregnancy, which can depend on the breed, the age of the individual animal, the number of foetuses, etc. Higher accuracy in the pregnancy length estimation might again lead to easier breeding and higher quality reproduction. In this research were observed thirty five Zwartbles ewes (from 2017 to 2019), first synchronized using tough intravaginal sponges Chronogest, Ovigest and CIDR (Controlled internal drug release). Afterwards, the ewes were inseminated with fresh, diluted and chilled semen taken from four ram lineages. Due to writing down the exact time of insemination and, subsequently, the exact time of lambing in each individual animal, it was possible to evaluate and compare the pregnancy lengths in individual animals. The total pregnancy rate after insemination was 50.0 % in 2017 and 64.7 % in 2018. The pregnancy length ranged between 142 and 148 days, and most of the animals lambed down between the 143rd and 146th day of pregnancy.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
30.04.2020 07:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originální název:
Animal Breeding 2020
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-705-7
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
Animal Breeding 2020
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Animal Breeding 2020. 2020, Brno.

Originální název:
Animal Breeding 2020
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -