Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RÁDSETOULALOVÁ, I. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Evaulation of susceptibility of poultry red mites to commercial used acaricides. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 78--81. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originální název: Evaulation of susceptibility of poultry red mites to commercial used acaricides
Český název:
Autor: Ing. Iva Rádsetoulalová
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Animal Breeding 2020
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
78
Do strany:
81
Počet stran: 4
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: This study evaluated susceptibility and resistance of poultry red mites (Dermanyssus gallinae, PRM) to four commercially used acaricides (Milba STOP ultra, Elector, Poultry Shield, Byemite) by Method No. 11 from IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) Susceptibility Test Methods Series. This is in vitro direct contact method. According to the method concentrations of acaricides were used as follow: 0% (acetone only control); 20%; 100% of the recommended field application rates. PRM from a farm with cage system for egg-laying hens in the Czech Republic in 2019 were used in this study. All used commercial acaricides caused mortality of PRM in all their stages of development. The evaluation of susceptibility and resistance of PRM to commercially used acaricides by Susceptibility rating scheme showed, that PRM were highly susceptible to acaricide Poultry Shield and resistant against acaricides Milba STOP ultra, Elector, Byemite on the farm.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
30.04.2020 07:31 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originální název:
Animal Breeding 2020
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-7509-705-7
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
Animal Breeding 2020
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Animal Breeding 2020. 2020, Brno.

Originální název:
Animal Breeding 2020
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -