Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LUJKA, J. -- NEVRKLA, P. -- HADAŠ, Z. Effect of n-3 PUFA enriched diet on meat quality and fatty acid profile of pork. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 48--54. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originální název:
Effect of n-3 PUFA enriched diet on meat quality and fatty acid profile of pork
Český název:
Autor: Ing. Jan Lujka
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D.
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: Animal Breeding 2020
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
48
Do strany:
54
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: The aim of the study was to evaluate the effect of linseed diet on carcass value, quality of meat and on fatty acid profile in M. longissimus lumborum et thoracis of fattening pigs. A total of 40 animals were used, 20 in experimental and 20 in control group. Results indicate that the pigs fed with control feed mixture (C) showed higher (P < 0.05) content of intramuscular fat when compared to the experimental group (L) of pigs. Higher drip loss (P < 0.001) was recorded in the L group as same as higher pH45 and pH24 values (P < 0.01). The analysis of fatty acid profile in MLLT showed that content of MUFA was higher (P < 0.01) in L than in the C group of animals and also content of PUFA was higher (P < 0.01). Content of n-6 and n-3 PUFA was higher (P < 0.001) in the L group. Ratio of n-6/n-3 PUFA was significantly lower (P < 0.001) in the L group. PUFA/SFA ratio was more favourable in the L group of pigs (P < 0.01). Total content of SFA was lower (P < 0.05) in the L group.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
29.04.2020 14:56 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originální název:
Animal Breeding 2020
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-705-7
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání: Brno
Forma vydání:
elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
Animal Breeding 2020
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2345
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Animal Breeding 2020. 2020, Brno.

Originální název: Animal Breeding 2020
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -