Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZHAKATAYEVA, A. -- IZTAYEV, А. -- MULDABEKOVA, B. -- YAKIYAYEVA, М. -- HŘIVNA, L. Scientific security assessment of safety risk of raw sugar products. Periodico Tche Quimica. 2020. sv. 17, č. 34, s. 352--368. ISSN 1806-0374.

Originální název:
Scientific security assessment of safety risk of raw sugar products
Český název:
Autor:
Altynay Zhakatayeva
Аuyelbek Iztayev
Bayan Muldabekova
Маdina Yakiyayeva
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Pracoviště: Ústav technologie potravin
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Periodico Tche Quimica
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
17
Číslo periodika v rámci svazku:
34
Rok vydání: 2020
Od strany:
352
Do strany:
368
Počet stran:
17
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Proper organization of storage of raw sugar products allows for a long time to maintain product quality and minimize loss of its mass. Difficulties are associated with the high content of free water in them. We have studied the effect of ozone treatment on long-term storage of raw sugar products, including sugar beets. Sugar beet samples were taken from the Koksu sugar factory in the village of Balpyk bi, Almaty region of the Republic of Kazakhstan. The plans for full-factor experiments of the type - 23 out of eight prototypes - were drawn up and each of them was processed with different combinations (max and min) of the following factors: x1 - ozone concentration (g/m3), x2 - processing time (min), x3 - overpressure (ati) (the pressure value can be counted from 0 (absolute pressure) or from atmospheric (overpressure). If the pressure is measured in technical atmospheres, then absolute pressure is denoted as ata, and excess pressure is denoted as ati). Physicobiochemical, microbiological properties, and safety indicators were determined for each sample of sugar beet: mass fraction of moisture, dry matter, acidity, pectin, fiber, sucrose, nitrite, heavy metals, pesticides, mycotoxins, the presence of mold and yeast. As a result of the study, it was found that ozone treatment significantly reduces the growth of mold and yeast, contributes to an increase in the content of pectin, fiber and sucrose, and a safety risk assessment of raw sugar products was scientifically provided.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 05.05.2020 13:21 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Periodico Tche Quimica. Porto Alegre: ISSN 1806-0374.

Originální název:
Periodico Tche Quimica
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1806-0374
Stát vydavatele: Brazilská federativní republika
Místo vydání:
Porto Alegre
Vydavatel: Tche Quimica Group
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: portugalština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
05.05.2020 13:21 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
1
234
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -