Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JŮZL, M. -- KALHOTKA, L. -- SALÁKOVÁ, A. -- PIECHOWICZOVÁ, M. -- ONDRUŠÍKOVÁ, S. -- GROSSOVÁ, L. -- KUČÍNSKÁ, I. XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020". 4. 3. 2020, Brno (CZ).

Originální název: XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020"
Anglický název:
Organizátor:
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Ing. Alena Saláková, Ph.D.
Ing. Markéta Piechowiczová
Ing. Sylvie Ondrušíková
Ing. Lucie Grossová, DiS.
Ivana Kučínská
Pracoviště:
Ústav technologie potravin
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát: Česká republika
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
vědecká konference
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení: 4. 3. 2020
Datum ukončení:
4. 3. 2020
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané 4. března 2020 na půdě Mendelovy univerzity v Brně je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
29.04.2020 12:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -