Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

PIECHOWICZOVÁ, M. -- SALÁKOVÁ, A. -- JŮZL, M. Sborník XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Mendelova univerzita v Brně: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 422 p. ISBN 978-80-7509-714-9.

Original name:
Sborník XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin
English name:
Book of the 46th Food Quality and Safety Conference
Editor: Ing. Markéta Piechowiczová
Ing. Alena Saláková, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Department:
Department of Food Technology
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-7509-714-9
Publisher: Mendelova univerzita v Brně
Place of publishing: Mendelova univerzita v Brně
Form of publication:
electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number: 1
Number of pages:
422
Entry: XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020"
Original language:
Czech
Description in original language: Sborník je tvořen elektronickou verzí plných příspěvků z konference nazvané XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin, která se zabývá problematikou jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a surovin rostlinného a živočišného původu ve všech souvislostech. Konference je tradiční příležitostí k setkání pro široký okruh účastníků z řad akademických pracovníků univerzit, výzkumných a kontrolních institucí, zpracovatelských firem a podniků, ale i jednotlivců se zájmem o danou problematiku. Na programu jsou vyžádané přednášky o jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin v aktuálním kontextu v rámci jednotlivých komodit, respektive o problematice jednotlivých metod hodnocení. Na programu bývají vyžádané přednášky, přednášená sdělení a plakátová sdělení.
Description in English:
Proceedings contain online version with fulltexts from the international conference called 43rd Food Quality and Safety Conference, which deals with the quality and wholesomeness of food and raw materials of plant and animal origin in all contexts. The conference is an opportunity for the traditional meeting place for a wide range of participants from the academic staff of universities, research institutions and control, food processing firms and businesses, but also individuals with an interest in the issue. On the program are solicited lectures on quality and food safety in the current context of the individual commodities, or the issue of assessment methods. On the agenda are requested lectures, lectured communications and poster communications.
Description in Czech:
Key words:
czech: potraviny, zdravotní nezávadnost, jakost
english: food, food safety, quality
Field of result: Agricultural biotechnology and food biotechnology
Year of submission:
2020
Note:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Entry made by:
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Last change:

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1
2
345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

JŮZL, M. -- KALHOTKA, L. -- SALÁKOVÁ, A. -- NEDOMOVÁ, Š. -- PIECHOWICZOVÁ, M. et al. XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020". 4. 3. 2020 - 5. 3. 2020, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Original name: XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020"
English name:
46th Food Quality and Safety Conference
Promoter: doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Ing. Alena Saláková, Ph.D.
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
Ing. Markéta Piechowiczová
Department:
Department of Food Technology
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
Mendelova univerzita v Brně
Organizer:
Ústav technologie potravin a Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, MENDELU
Country:
Czech Republic
Time scope of event: nationwide event
Conference type:
scientific conference
Abbreviation:
ID 2020
Order number: 46
Starting date : 4. 3. 2020
End of study:
5. 3. 2020
Held in year :
Total number of participants:
109
Original language:
Czech
Description in original language:
Ingrovy dny jsou konferencí s mezinárodní účastí, účastníci se zabývají problematikou jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a surovin rostlinného a živočišného původu ve všech souvislostech. Na programu bývají vyžádané přednášky, přednášená sdělení a plakátová sdělení. Konference je tradiční příležitostí k setkání pro široký okruh účastníků z řad akademických pracovníků univerzit, výzkumných a kontrolních institucí, zpracovatelských firem a podniků, ale i jednotlivců se zájmem o danou problematiku.
Description in English:
Traditionally, at the beginning of March at the Mendel University in Brno are Ingr´s days involving international scientific conference dedicated to the issues of quality parameters of food and foodstuff of plant and animal origin in all contexts. On programme are requested lectures, lectured communications and poster communications. The conference is an opportunity for the traditional meetings of participants from the academic staff of universities, research institutions and control, processing firms and businesses, but also individuals with an interest in the issue.
Description in Czech:
Key words:
czech: potraviny, zdravotní nezávadnost, jakost
english: food, food safety, quality
Field of result:
Agricultural biotechnology and food biotechnology
Food and beverages
Agriculture, Forestry, and Fisheries
Year of submission: 2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Entry made by:
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Last change:

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
1
2
34
5
bad
 
good
        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0Average score: -
1
234
5
        
1
2345
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -