Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PIECHOWICZOVÁ, M. -- SALÁKOVÁ, A. -- JŮZL, M. Sborník XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Mendelova univerzita v Brně: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 422 s. ISBN 978-80-7509-714-9.

Originální název:
Sborník XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Anglický název:
Book of the 46th Food Quality and Safety Conference
Editor:
Ing. Markéta Piechowiczová
Ing. Alena Saláková, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav technologie potravin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-7509-714-9
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání: Mendelova univerzita v Brně
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
422
Akce:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020"
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Sborník je tvořen elektronickou verzí plných příspěvků z konference nazvané XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin, která se zabývá problematikou jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a surovin rostlinného a živočišného původu ve všech souvislostech. Konference je tradiční příležitostí k setkání pro široký okruh účastníků z řad akademických pracovníků univerzit, výzkumných a kontrolních institucí, zpracovatelských firem a podniků, ale i jednotlivců se zájmem o danou problematiku. Na programu jsou vyžádané přednášky o jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin v aktuálním kontextu v rámci jednotlivých komodit, respektive o problematice jednotlivých metod hodnocení. Na programu bývají vyžádané přednášky, přednášená sdělení a plakátová sdělení.
Popis v anglickém jazyce: Proceedings contain online version with fulltexts from the international conference called 43rd Food Quality and Safety Conference, which deals with the quality and wholesomeness of food and raw materials of plant and animal origin in all contexts. The conference is an opportunity for the traditional meeting place for a wide range of participants from the academic staff of universities, research institutions and control, food processing firms and businesses, but also individuals with an interest in the issue. On the program are solicited lectures on quality and food safety in the current context of the individual commodities, or the issue of assessment methods. On the agenda are requested lectures, lectured communications and poster communications.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: food, food safety, quality
čeština: potraviny, zdravotní nezávadnost, jakost
Obor výsledku:
Agricultural biotechnology and food biotechnology
Rok uplatnění:
2020
Poznámka:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Poslední změna:
29.04.2020 12:49 (doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

JŮZL, M. -- KALHOTKA, L. -- SALÁKOVÁ, A. -- NEDOMOVÁ, Š. -- PIECHOWICZOVÁ, M. a kol. XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020". 4. 3. 2020 - 5. 3. 2020, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Originální název: XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020"
Anglický název:
46th Food Quality and Safety Conference
Organizátor: doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Ing. Alena Saláková, Ph.D.
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
Ing. Markéta Piechowiczová
Pracoviště: Ústav technologie potravin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Mendelova univerzita v Brně
Pořadatel: Ústav technologie potravin a Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, MENDELU
Stát:
Česká republika
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
vědecká konference
Zkratka:
ID 2020
Pořadové číslo:
46
Datum zahájení:
4. 3. 2020
Datum ukončení:
5. 3. 2020
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
109
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Ingrovy dny jsou konferencí s mezinárodní účastí, účastníci se zabývají problematikou jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a surovin rostlinného a živočišného původu ve všech souvislostech. Na programu bývají vyžádané přednášky, přednášená sdělení a plakátová sdělení. Konference je tradiční příležitostí k setkání pro široký okruh účastníků z řad akademických pracovníků univerzit, výzkumných a kontrolních institucí, zpracovatelských firem a podniků, ale i jednotlivců se zájmem o danou problematiku.
Popis v anglickém jazyce:
Traditionally, at the beginning of March at the Mendel University in Brno are Ingr´s days involving international scientific conference dedicated to the issues of quality parameters of food and foodstuff of plant and animal origin in all contexts. On programme are requested lectures, lectured communications and poster communications. The conference is an opportunity for the traditional meetings of participants from the academic staff of universities, research institutions and control, processing firms and businesses, but also individuals with an interest in the issue.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: food, food safety, quality
čeština: potraviny, zdravotní nezávadnost, jakost
Obor výsledku:
Agricultural biotechnology and food biotechnology
Food and beverages
Agriculture, Forestry, and Fisheries
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.04.2020 10:36 (doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -