Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

KADLČEK, L. -- NEUDERT, L. -- WINKLER, J. Plevele v nově založených porostech vojtěšky seté. Úroda. 2020. v. 68, no. 2, p. 58--60. ISSN 0139-6013.

Original name:
Plevele v nově založených porostech vojtěšky seté
English name:
Written by (author):
Department:
Department of Plant Biology
Department of Agrosystems and Bioclimatology
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical: Úroda
Nature of article:
paper
Volume no. (year):
68
Periodical number within the volume:
2
Year of publication: 2020
Starting page: 58
Up to page:
60
Number of pages:
3
Sub-specification:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
printed version
Original language:
Czech
Description in original language:
Víceleté pícniny, kam patří také vojtěška setá, mají velký význam pro zemědělskou praxi. Jsou významným zdrojem krmiva pro přežvýkavce, ale také pozitivně působí na půdní úrodnost. Díky mohutnému kořenovému systému zvyšují infiltraci srážek a omezují tak nebezpečí vzniku povodní a umožňují rychlejší doplnění podzemní vody. Odumřelé kořeny mají meliorační funkci, zanechávají kanálky, kterými prosakuje srážková voda do spodních vrstev. Tím pozitivně upravují vodní režim krajiny.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
05/04/2020 14:13 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
345
        
12
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
123
4
5
        
1234
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Úroda. Praha: ISSN 0139-6013.

Original name:
Úroda
English name:
Written by (author):
Kind of publication:
magazine
ISSN:
0139-6013
Country of publisher: Czech Republic
Place of publishing:
Praha
Publisher:
Strategie Praha
URL:
http://www.uroda.cz/
Reviewed magazine:
no
Original language: Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words:
czech: pěstování zemědělských plodin, šlechtění zemědělských plodin, rostlinná výroba, semenářství, ochrana rostlin
Annual volumes:
Volume
Annual volume
Location
41
1993
Ústřední knihovna - ÚK Brno
411993Obecná produkce rostlinná
41
1993
Fytopatologie
41
1993
Pěstování rostlin
411993
Agrochemie a výživa rostlin
41
1993Půdoznalství
41
1993
Pícninářství
41
1993
Chemie a biochemie
41
1993
Ekologie lesa
41
1993
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
41
1993
Mendeleum
42
1994Ústřední knihovna - ÚK Brno
421994
Obecná produkce rostlinná
421994
Fytopatologie
421994
Pěstování rostlin
42
1994
Agrochemie a výživa rostlin
421994Půdoznalství
42
1994
Pícninářství
42
1994
Chemie a biochemie
42
1994
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
42
1994
Mendeleum
431995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Obecná produkce rostlinná
43
1995
Fytopatologie
431995Pěstování rostlin
43
1995
Agrochemie a výživa rostlin
43
1995
Půdoznalství
43
1995Pícninářství
43
1995
Chemie a biochemie
431995
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996
Obecná produkce rostlinná
44
1996
Fytopatologie
44
1996Pěstování rostlin
441996Agrochemie a výživa rostlin
44
1996
Půdoznalství
44
1996
Pícninářství
44
1996
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
451997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997Obecná produkce rostlinná
451997
Fytopatologie
45
1997Pěstování rostlin
45
1997Agrochemie a výživa rostlin
45
1997
Půdoznalství
45
1997Pícninářství
451997
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
461998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Obecná produkce rostlinná
46
1998
Fytopatologie
46
1998
Pěstování rostlin
46
1998
Agrochemie a výživa rostlin
46
1998
Půdoznalství
461998
Pícninářství
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999Obecná produkce rostlinná
47
1999
Fytopatologie
47
1999
Pěstování rostlin
471999
Agrochemie a výživa rostlin
47
1999
Půdoznalství
47
1999Pícninářství
47
1999
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
482000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Obecná produkce rostlinná
48
2000
Fytopatologie
48
2000
Pěstování rostlin
48
2000
Agrochemie a výživa rostlin
482000Půdoznalství
48
2000
Pícninářství
48
2000
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
48
2000
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
492001Obecná produkce rostlinná
492001
Fytopatologie
49
2001
Pěstování rostlin
492001
Agrochemie a výživa rostlin
492001
Půdoznalství
492001
Pícninářství
49
2001
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
49
2001
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
50
2002
Obecná produkce rostlinná
50
2002
Fytopatologie
502002
Pěstování rostlin
502002
Agrochemie a výživa rostlin
50
2002
Půdoznalství
50
2002
Pícninářství
50
2002
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
502002
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
512003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003
Obecná produkce rostlinná
51
2003
Fytopatologie
51
2003
Pěstování rostlin
51
2003
Agrochemie a výživa rostlin
51
2003
Půdoznalství
51
2003
Pícninářství
51
2003Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
512003Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
52
2004
Obecná produkce rostlinná
522004Fytopatologie
52
2004
Pěstování rostlin
52
2004
Agrochemie a výživa rostlin
52
2004
Půdoznalství
52
2004
Pícninářství
522004Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
52
2004
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
532005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
532005Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Obecná produkce rostlinná
53
2005Fytopatologie
532005
Pěstování rostlin
532005Agrochemie a výživa rostlin
53
2005
Půdoznalství
53
2005
Pícninářství
532005Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
53
2005
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
542006Obecná produkce rostlinná
54
2006Pěstování rostlin
54
2006
Agrochemie a výživa rostlin
54
2006
Pícninářství
54
2006
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
542006Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
55
2007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007Obecná produkce rostlinná
55
2007
Pěstování rostlin
55
2007
Agrochemie a výživa rostlin
552007
Pícninářství
55
2007
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
55
2007
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
562008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008Obecná produkce rostlinná
562008Pěstování rostlin
56
2008
Agrochemie a výživa rostlin
56
2008
Pícninářství
562008
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
56
2008
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Obecná produkce rostlinná
57
2009
Pěstování rostlin
572009
Agrochemie a výživa rostlin
57
2009Pícninářství
57
2009
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
57
2009
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
58
2010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Obecná produkce rostlinná
58
2010
Pěstování rostlin
58
2010
Agrochemie a výživa rostlin
58
2010
Pícninářství
58
2010
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
582010
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
59
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
592011
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Obecná produkce rostlinná
59
2011
Pěstování rostlin
59
2011Agrochemie a výživa rostlin
59
2011
Pícninářství
59
2011Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
59
2011
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
60
2012Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Obecná produkce rostlinná
60
2012
Pěstování rostlin
60
2012
Agrochemie a výživa rostlin
60
2012
Pícninářství
60
2012Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
60
2012
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice

Sublibraries
NameNumberInstitute
Librarian
Phone
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
CL ISI CUDVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035
Obecná produkce rostlinná
217/1
Ing. Hana Dovrtělová, DiS.+420 545 133 107dovrtelo@mendelu.cz
Fytopatologie219/2
+420 545 133 048
safran@mendelu.cz
Pěstování rostlin219/3UPSRR FA
+420 545 133 131
Agrochemie a výživa rostlin
221/1
+420 545 133 345
Půdoznalství
221/2
UAPMV FA+420 545 133 058
Pícninářství
222/2
Hana Jahnová
+420 545 133 074
Chemie a biochemie239
+420 545 133 313
michalo1@node.mendelu.cz
Ekologie lesa
471
IFE FFWT+420 545 134 143tuckova@mendelu.cz
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
554/1
DBPHP FHIng. Běla Svitáčková, CSc.+420 519 367 323
Mendeleum571MIGPB FHMgr. Jana Raddová, Ph.D.+420 519 367 318xraddova@node.mendelu.cz
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
554/2
DBPHP FH
+420 545 136 000
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
234/1DFT FAdoc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.
+420 545 133 194
kucerova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
+420 519 367 395
alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
Lenka Čadílková+420 545 135 039

Person responsible:
Helena Antonínová
 
Entry made by: Ing. Věra Holleinová, Ph.D.
Last change:
06/12/2017 16:15 (Šárka Novotná)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
12
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
45
        
1
2
345
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -