Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FEITH, M. -- VIČAR, T. -- GUMULEC, J. -- RAUDENSKÁ, M. -- WINGREN, A G. -- MASAŘÍK, M. -- BALVAN, J. Quantitative phase dynamics of cancer cell populations affected by blue light. Applied Sciences. 2020. sv. 10, č. 7, ISSN 2076-3417. URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/7/2597

Originální název:
Quantitative phase dynamics of cancer cell populations affected by blue light
Český název:
Autor:
Marek Feith
Ing. Tomáš Vičar
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.
Mgr. Martina Raudenská, Ph.D.
Anette Gjörloff Wingren
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
Jan Balvan
Pracoviště:
Ústav chemie a biochemie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Applied Sciences
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
10
Číslo periodika v rámci svazku:
7
Rok vydání: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
13
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Increased exposition to blue light may induce many changes in cell behavior and significantly affect the critical characteristics of cells. Here we show that multimodal holographic microscopy (MHM) within advanced image analysis is capable of correctly distinguishing between changes in cell motility, cell dry mass, cell density, and cell death induced by blue light. We focused on the effect of blue light with a wavelength of 485 nm on morphological and dynamical parameters of four cell lines, malignant PC-3, A2780, G361 cell lines, and the benign PNT1A cell line. We used MHM with blue light doses 24 mJ/cm2, 208 mJ/cm2 and two kinds of expositions (500 and 1000 ms) to acquire real-time quantitative phase information about cellular parameters. It has been shown that specific doses of the blue light significantly influence cell motility, cell dry mass and cell density. These changes were often specific for the malignant status of tested cells. Blue light dose 208 mJ/cm2 x 1000 ms affected malignant cell motility but did not change the motility of benign cell line PNT1A. This light dose also significantly decreased proliferation activity in all tested cell lines but was not so deleterious for benign cell line PNT1A as for malignant cells. Light dose 208 mJ/cm2 x 1000 ms oppositely affected cell mass in A2780 and PC-3 cells and induced different types of cell death in A2780 and G361 cell lines. Cells obtained the least damage on lower doses of light with shorter time of exposition.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/7/2597
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
27.04.2020 10:42 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Applied Sciences. Basel: ISSN 2076-3417.

Originální název:
Applied Sciences
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 2076-3417
Stát vydavatele: Švýcarská konfederace
Místo vydání: Basel
Vydavatel:
MDPI AG (Multidisciplinary Digital Publishing Institute-MDPI)
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 09.08.2019 08:54 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
234
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -