Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FRANGU, A. -- ASHRAFI, A. -- SÝS, M. -- ARBNESHI, T. -- METELKA, R. -- ADAM, V. -- VLČEK, M. -- RICHTERA, L. Determination of trolox equivalent antioxidant capacity in berries using amperometric tyrosinase biosensor based on multi-walled carbon nanotubes. Applied Sciences. 2020. sv. 10, č. 7, ISSN 2076-3417. URL: https://doi.org/10.3390/app10072497

Originální název:
Determination of trolox equivalent antioxidant capacity in berries using amperometric tyrosinase biosensor based on multi-walled carbon nanotubes
Český název:
Autor:
Arbër Frangu
Amirmansoor Ashrafi, MSc., Ph.D.
Milan Sýs
Tahir Arbneshi
Radovan Metelka
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
doc. et doc. Milan Vlček
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
Pracoviště:
CEITEC MENDELU
Ústav chemie a biochemie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Applied Sciences
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
10
Číslo periodika v rámci svazku: 7
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
13
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
In this contribution, Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) was determined in various berries using carbon paste tyrosinase biosensor with multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), coated with Nafion(R) layer. Electrochemical behaviour of the biosensor and influence of MWCNTs on carbon paste surface were studied with respect to the sensitive amperometric detection of total content of phenolic compounds in berries, expressed as concentration equivalent of Trolox. After optimization of key instrumental and electroanalytical parameters, the biosensor was used for determination of TEAC in blackberries, blueberries, cranberries, raspberries and strawberries by method of multiple standard additions. Electrochemical TEAC assays corresponded well with results obtained by spectrophotometric 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical method, known as DPPH assay. Obtained values were compared with those listed in the National Nutrient Database for additional antioxidant capacity assays as well.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.3390/app10072497
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
27.04.2020 10:21 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Applied Sciences. Basel: ISSN 2076-3417.

Originální název: Applied Sciences
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2076-3417
Stát vydavatele: Švýcarská konfederace
Místo vydání:
Basel
Vydavatel:
MDPI AG (Multidisciplinary Digital Publishing Institute-MDPI)
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
09.08.2019 08:54 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -