Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠŤASTNÍK, O. -- NOVOTNÝ, J. -- ROZTOČILOVÁ, A. -- KOUŘIL, P. -- PAVLATA, L. -- MRKVICOVÁ, E. Technika přípravy krmných směsí s podílem moučných červů (Tenebrio Molitor L.) pro výkrm kuřat. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 376--384. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Originální název:
Technika přípravy krmných směsí s podílem moučných červů (Tenebrio Molitor L.) pro výkrm kuřat
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav výživy zvířat a pícninářství
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
376
Do strany:
384
Počet stran:
9
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
V rámci řešení grantu byly vytvořeny krmné směsi obsahující podíl larev potemníka moučného. Takzvaní mouční červi obsahují poměrně velké množství tuku, a proto musel být hmotnostní podíl červů šrotován spolu s podílem pšeničného šrotu. Vzniklá směs byla také šrotována a následně spolu s ostatními komponenty mísena v horizontální míchačce. Hotové krmné směsi byly otestovány v experimentu na brojlerových kuřatech, kde byly hodnoceny základní zootechnické ukazatele výkrmu a byla provedena senzorická analýza svaloviny.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Využití moučných červů ve výživě zvířat
URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
17.04.2020 14:20 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
45
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-714-9.

Originální název:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-7509-714-9
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Akce:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
17.04.2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“. 2020, Brno.

Originální název:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 17.04.2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -