Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

ONDRUŠÍKOVÁ, S. -- NEDOMOVÁ, Š. -- ŠUSTR, M. -- KUMBÁR, V. Faktory ovlivňující kvalitativní parametry bílkových gelů. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 343--353. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Original name:
Faktory ovlivňující kvalitativní parametry bílkových gelů
English name:
Written by (author):
Department:
Department of Food Technology
Department of Technology and Automobile Transport
Kind of publication:
article in proceedings
Collection:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Nature of article: paper
Part number:
Starting page:
343
Up to page:
353
Number of pages:
11
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language:
Cílem práce bylo sledování účinku aditivních látek v kombinaci s teplotou a délkou tepelného opracování na pevnost, ztrátu vody, výšku a bělost bílkových gelů připravených z bílků slepičích vajec. Jako aditivní látky byly zvoleny cukr (6 %), sůl (6 %) a jejich kombinace (3 % cukr + 3 % sůl). Bílkové gely byly připravovány ve vodní lázni při 80 a 90 oC v kombinaci s časem tepelného opracování, a to 30 nebo 60 minut. Nejvyšší pevnost bílkového gelu (3,62 N) byla získána u vzorku s přídavkem 3 % cukru + 3 % soli při 90 oC s dobou tepelného zpracování 30 minut, oproti tomu nejnižší pevnost (1,47 N) dosáhl vzorek s přídavkem 6 % cukru/80 oC/60 min. Ztráta vody se pohybovala od 0,0057 kg/m3 (bez přídavku/30 min/90 oC) do 0,0353 kg/m3 (6 % sůl/30 min/80 oC a 6 % sůl/60 min/90 oC). Bělost bílkových gelů všech vzorků se pohybovala od 83,01 (bez přídavku/60 min/90 oC) do 88,47 (3 % cukr + 3 % sůl/30 min/90 oC).
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
04/17/2020 13:58 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-714-9.

Original name:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-7509-714-9
Publisher:
Mendelova univerzita v Brně
Place of publishing:
Brno
Form of publication:
electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number:
1
Number of pages:
Entry:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Last change:
04/17/2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“. 2020, Brno.

Original name:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication: holding a conference
Venue:
Brno
Organizer:
Country:
Time scope of event:
European event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year : 2020
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:
04/17/2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
12345
        
1
2
345
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -