Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

KOUŘIL, P. -- KALHOTKA, L. -- ŠŤASTNÍK, O. Srovnání mikrobiálních parametrů sypkých a granulovaných krmných směsí pro výkrm brojlerů s různým přídavkem moučných červů. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 318--323. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Original name:
Srovnání mikrobiálních parametrů sypkých a granulovaných krmných směsí pro výkrm brojlerů s různým přídavkem moučných červů
English name:
Written by (author): Ing. Petr Kouřil
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.
Department:
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition
Department of Animal Nutrition and Forage Production
Kind of publication: article in proceedings
Collection:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page:
318
Up to page: 323
Number of pages:
6
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language: Czech
Description in original language: Cílem tohoto experimentu bylo zjištění vlivu množství přidaného hmyzu a granulace na mikrobiologii testovaných směsí. Jako vhodný druh hmyzu byl zvolen Tenebrio molitor. U testovaných směsí byly stanovovány následující skupiny mikroorganismů: celkový počet mikroorganismů, aerobní termorezistentní mikroorganismy, E. coli a další koliformní bakterie, kvasinky a plísně, bakterie mléčného kvašení, enterokoky a Clostridia. Výsledky ukazují, že množství přidaného hmyzu nemělo žádný významný vliv na mikrobiotu krmných směsí, zatímco proces granulace snížil mikrobiální kontaminaci směsí téměř na polovinu.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects:
The use of mealworms in animal nutrition
URL:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Entry made by:
Last change:
04/17/2020 12:43 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-714-9.

Original name:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-7509-714-9
Publisher:
Mendelova univerzita v Brně
Place of publishing:
Brno
Form of publication:
electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication: 2020
Issue number:
1
Number of pages:
Entry:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
04/17/2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“. 2020, Brno.

Original name:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication:
holding a conference
Venue: Brno
Organizer:
Country:
Time scope of event:
European event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year :
2020
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change: 04/17/2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
23
4
5
        
12345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1234
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -