Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOUŘIL, P. -- KALHOTKA, L. -- ŠŤASTNÍK, O. Srovnání mikrobiálních parametrů sypkých a granulovaných krmných směsí pro výkrm brojlerů s různým přídavkem moučných červů. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 318--323. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Originální název:
Srovnání mikrobiálních parametrů sypkých a granulovaných krmných směsí pro výkrm brojlerů s různým přídavkem moučných červů
Anglický název:
Autor:
Ing. Petr Kouřil
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Ústav výživy zvířat a pícninářství
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
318
Do strany:
323
Počet stran:
6
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Cílem tohoto experimentu bylo zjištění vlivu množství přidaného hmyzu a granulace na mikrobiologii testovaných směsí. Jako vhodný druh hmyzu byl zvolen Tenebrio molitor. U testovaných směsí byly stanovovány následující skupiny mikroorganismů: celkový počet mikroorganismů, aerobní termorezistentní mikroorganismy, E. coli a další koliformní bakterie, kvasinky a plísně, bakterie mléčného kvašení, enterokoky a Clostridia. Výsledky ukazují, že množství přidaného hmyzu nemělo žádný významný vliv na mikrobiotu krmných směsí, zatímco proces granulace snížil mikrobiální kontaminaci směsí téměř na polovinu.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Využití moučných červů ve výživě zvířat
URL:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
17.04.2020 12:43 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
23
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-714-9.

Originální název:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-714-9
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Akce:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
17.04.2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1234
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“. 2020, Brno.

Originální název: XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
17.04.2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
123
4
5
        
12345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -