Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOSTIHOVÁ, L. -- ŠOTTNÍKOVÁ, V. -- JŮZL, M. -- HŘIVNA, L. Vliv síření na kvalitu vína. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 309--317. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Originální název:
Vliv síření na kvalitu vína
Anglický název:
Effect of sulphurization to wine quality
Autor:
Pracoviště:
Ústav technologie potravin
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
309
Do strany: 317
Počet stran:
9
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Práce byla zaměřena na problematiku týkající se oxidu siřičitého a jeho vlivu na technologickou a senzorickou jakost vína. Praktickým pokusem byl ověřován vliv oxidu siřičitého na obsah alkoholu ve víně a na intenzitu barvy vybraných odrůd bílých a červených vín. Víno bylo následně také zhodnoceno senzoricky, aby bylo možné posoudit vlivy oxidu siřičitého na jakost vína komplexně. Výsledky prokázaly, že oxid siřičitý ovlivňuje intenzitu barvy. Čím více oxidu siřičitého víno obsahovalo, tím světlejší byla barva vína. Rozdíl byl více patrný u červených vín. Na obsah alkoholu oxid siřičitý vliv příliš neměl. Senzoricky přijatelnější byla vína s nižším obsahem oxidu siřičitého.
Popis v anglickém jazyce: The work was focused on problems related to sulphur dioxide and its influence on technological and sensory quality of wine. The practical part verified the effect of sulphur dioxide to the content of alcohol in wine and to the colour intensity of selected varieties of white and red wines. The wine was then also reviewed sensory to evaluate the effects of sulphur dioxide to the quality of the wine comprehensively. The results showed sulphur dioxide affects the colour intensity. If the wine contained more sulphur dioxide, the colour of the wine was lighter. This difference was more evident in red wines. Sulphur dioxide had no important influence to alcohol in wine. Wines with lower content of sulphur dioxide were more sensory acceptable.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: wine, sulphur dioxide, sensory analysis, colour, sugars, acids, alcohol
čeština: senzorická analýza, oxid siřičitý, kyseliny, alkohol, barva, víno, cukry
Obor výsledku: Agricultural biotechnology and food biotechnology
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
29.04.2020 10:09 (doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-714-9.

Originální název:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-714-9
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání: elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Akce:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
17.04.2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“. 2020, Brno.

Originální název:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 17.04.2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
345
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -