Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GROSSOVÁ, L. -- SLOVÁČEK, J. -- JŮZL, M. -- PIECHOWICZOVÁ, M. Preference spotřebitelů související s konzumací hovězího masa. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 274--278. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Originální název:
Preference spotřebitelů související s konzumací hovězího masa
Anglický název:
Preferences of consumers relating to beef meat consumption
Autor:
Pracoviště:
Ústav technologie potravin
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
274
Do strany:
278
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Maso představuje nepostradatelný zdroj plnohodnotných bílkovin a dalších, pro správný vývoj lidského organismu cenných látek. Cílem práce bylo zjistit preference konzumace hovězího masa a masných výrobků u vybrané skupiny spotřebitelů. Seniorům ve věku 50 a více let byl předložen dotazník týkající se jejich preferencí při konzumaci hovězího masa a masných výrobků. Z výsledků vyplívá, že všichni dotázaní nejčastěji konzumují hovězí maso 1x do měsíce. Důvod spočívá zejména ve vysoké ceně hovězího masa a náročnosti kulinárního zpracování. Se skotem a hovězím masem si nejvíce respondentů spojuje onemocnění BSE (bovinní spongiformní encefalopatie). Při nákupu masných výrobků je pro respondenty důležité především složení daného výrobku. Velká část hodnotitelů preferuje párky vepřové, přičemž obsah masa ve výrobcích by měl být co nejvyšší.
Popis v anglickém jazyce:
Meat is an indispensable source of full-value proteins and others for the proper development of the human body of valuable substances. The aim of the work was to find the preferences of consumption of beef and meat products in a selected group of consumers. Seniors aged 50 years and over were asked a questionnaire on their preferences for beef and meat products. The results show that all respondents most often consume beef once a month. The reason lies mainly in the high price of beef and the difficulty of culinary processing. BSE (bovine spongiform encephalopathy) has been associated with most of the respondents with cattle and beef. When buying meat products, it is especially important for the respondents to make up the product. A large number of evaluators prefer pork sausages, while the meat content of the products should be as high as possible.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: consumers, meat, beef meat, meat products
čeština: maso, masné výrobky, spotřebitelé, hovězí maso
Obor výsledku: Agricultural biotechnology and food biotechnology
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Mimoprojektový výzkum (uplatnění: RIV)
URL:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.04.2020 10:07 (doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-714-9.

Originální název:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-714-9
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
17.04.2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“. 2020, Brno.

Originální název:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
17.04.2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -