Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

ŠOTTNÍKOVÁ, V. -- HŘIVNA, L. -- KOSTIHOVÁ, L. Využití hroznové mouky v pekárenské výrobě. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 39--41. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Original name: Využití hroznové mouky v pekárenské výrobě
English name:
Written by (author): doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Ing. Lucie Kostihová
Department:
Department of Food Technology
Kind of publication:
article in proceedings
Collection:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page:
39
Up to page:
41
Number of pages:
3
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language:
Mouka se získává z pokrutin hroznových jadérek částečně zbavených oleje. Hroznová jadérka jsou jedním z nejbohatších přírodních zdrojů tzv. flavonoidů, jinak nazývaných též vitamin P. Flavonoidy jsou známé pro své antioxidační působení (tj. ochrany buněk proti zhoubnému působení volných radikálů). Dále se zdůrazňuje jejich schopnost regenerovat a zpevňovat cévy, snižovat množství cholesterolu v krvi, čímž mohou velmi příznivě ovlivňovat srdečně-cévní onemocnění. Flavonoidy také významně přispívají k redukci zánětlivých stavů a uvádí se jejich kladné působení při projevech alergie. Současná věda zkoumá jejich vliv na různá neurologická onemocnění. Mouka z hroznových jadérek je přirozeně bezlepková.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 04/17/2020 10:51 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1
2
345
bad
 
good
        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
12345
        
12
3
45
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-714-9.

Original name: Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN:
978-80-7509-714-9
Publisher:
Mendelova univerzita v Brně
Place of publishing:
Brno
Form of publication: electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number: 1
Number of pages:
Entry:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
04/17/2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“. 2020, Brno.

Original name: XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication: holding a conference
Venue:
Brno
Organizer:
Country:
Time scope of event:
European event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year : 2020
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
04/17/2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
23
4
5
        
1234
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1234
5
        
1
2
34
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -