Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

KOMPRDA, T. -- ONDRÁČKOVÁ, P. -- VICENOVÁ, M. -- ŠVEHLOVÁ, V. -- LEVÁ, L. -- FALDYNA, M. Dietární rybí olej a rizikové faktory srdečně-cévních onemocnění. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 22--30. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Original name:
Dietární rybí olej a rizikové faktory srdečně-cévních onemocnění
English name:
Written by (author):
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
Petra Ondráčková
Monika Vicenová
Ing. Veronika Švehlová, Ph.D.
Lenka Levá
Martin Faldyna
Department:
Department of Food Technology
Kind of publication: article in proceedings
Collection:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Nature of article: paper
Part number:
Starting page:
22
Up to page:
30
Number of pages: 9
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language: Czech
Description in original language:
Cílem předkládaného experimentu bylo testovat hypotézu, že dietární rybí olej (F) obsahující účinné látky EPA (eikosapentaénová kyselina) a DHA (dokosahexaénová kyselina) ve srovnání s nasyceným palmovým olejem (P) sníží v živočišném modelu (prase) koncentraci plazmatického cholesterolu a zmírní projevy systémového zánětu. Prasata krmená rybím olejem měla po 70 dnech sníženou (P<0,05) hladinu celkového cholesterolu v plasmě, toto snížení však bylo na úkor frakce cholesterolu v lipoproteinech vysoké hustoty. Po vyvolání systémového zánětu lipopolysacharidem (LPS) byl v periferní krvi F prasat (F+) zjištěn nižší (P<0,05) podíl neutrofilních granulocytů oproti P-skupině (P+), exprese genu pro LPS-vazebný protein v játrech však byla u F+ prasat vyšší (P<0,05). F+ prasata měla v plazmě zvýšenou (P<0,05) koncentraci protizánětlivých cytokinů IL-4 a IL-10, ale také zvýšenou koncentraci (P<0,05) prozánětlivého ukazatele TNFα (tumor necrosis factor). Závěrem studie bylo zjištění, že EPA+DHA v množství 80-110 mg/kg živé hmotnosti a den významně nezlepšily parametry krevních lipidů oproti nasycenému tuku a měly nejednoznačný účinek na ukazatele systémového zánětu.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
04/17/2020 10:36 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
234
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-714-9.

Original name:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN: 978-80-7509-714-9
Publisher:
Mendelova univerzita v Brně
Place of publishing:
Brno
Form of publication: electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number: 1
Number of pages:
Entry:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Last change:
04/17/2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“. 2020, Brno.

Original name:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
Brno
Organizer:
Country:
Time scope of event: European event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year :
2020
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 04/17/2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -