Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOMPRDA, T. -- ONDRÁČKOVÁ, P. -- VICENOVÁ, M. -- ŠVEHLOVÁ, V. -- LEVÁ, L. -- FALDYNA, M. Dietární rybí olej a rizikové faktory srdečně-cévních onemocnění. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 22--30. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Originální název:
Dietární rybí olej a rizikové faktory srdečně-cévních onemocnění
Anglický název:
Autor:
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
Petra Ondráčková
Monika Vicenová
Ing. Veronika Švehlová, Ph.D.
Lenka Levá
Martin Faldyna
Pracoviště:
Ústav technologie potravin
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
22
Do strany:
30
Počet stran: 9
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Cílem předkládaného experimentu bylo testovat hypotézu, že dietární rybí olej (F) obsahující účinné látky EPA (eikosapentaénová kyselina) a DHA (dokosahexaénová kyselina) ve srovnání s nasyceným palmovým olejem (P) sníží v živočišném modelu (prase) koncentraci plazmatického cholesterolu a zmírní projevy systémového zánětu. Prasata krmená rybím olejem měla po 70 dnech sníženou (P<0,05) hladinu celkového cholesterolu v plasmě, toto snížení však bylo na úkor frakce cholesterolu v lipoproteinech vysoké hustoty. Po vyvolání systémového zánětu lipopolysacharidem (LPS) byl v periferní krvi F prasat (F+) zjištěn nižší (P<0,05) podíl neutrofilních granulocytů oproti P-skupině (P+), exprese genu pro LPS-vazebný protein v játrech však byla u F+ prasat vyšší (P<0,05). F+ prasata měla v plazmě zvýšenou (P<0,05) koncentraci protizánětlivých cytokinů IL-4 a IL-10, ale také zvýšenou koncentraci (P<0,05) prozánětlivého ukazatele TNFα (tumor necrosis factor). Závěrem studie bylo zjištění, že EPA+DHA v množství 80-110 mg/kg živé hmotnosti a den významně nezlepšily parametry krevních lipidů oproti nasycenému tuku a měly nejednoznačný účinek na ukazatele systémového zánětu.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 17.04.2020 10:36 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-714-9.

Originální název:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-7509-714-9
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
17.04.2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
12345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“. 2020, Brno.

Originální název:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
17.04.2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -