Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CHUTVIRASAKUL, B. -- NUCHTAVORN, N. -- MACKA, M. -- SUNTORNSUK, L. Distance-based paper device using polydiacetylene liposome as a chromogenic substance for rapid and in-field analysis of quaternary ammonium compounds. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2020. sv. 412, č. 13, s. 3221--3230. ISSN 1618-2642. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-020-02583-y

Originální název: Distance-based paper device using polydiacetylene liposome as a chromogenic substance for rapid and in-field analysis of quaternary ammonium compounds
Český název:
Autor:
Boonta Chutvirasakul
Nantana Nuchtavorn
doc. RNDr. Miroslav Macka, Ph.D.
Leena Suntornsuk
Pracoviště:
Ústav chemie a biochemie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Analytical and Bioanalytical Chemistry
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 412
Číslo periodika v rámci svazku:
13
Rok vydání:
2020
Od strany:
3221
Do strany:
3230
Počet stran:
10
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: This work presents an affordable distance-based microfluidic paper-based device (mu PAD), using polydiacetylene (PDA) liposome as a chromogenic substance with a smartphone-based photo editor, for rapid and in-field analysis of quaternary ammonium compounds (QACs) (e.g., didecyldimethylammonium chloride (DDAC), benzyldimethyltetradecyl ammonium chloride (BAC), and cetylpyridinium chloride (CPC)). In-field analysis of these compounds is important to ensure their antimicrobial activity and user safety since they are widely utilized as disinfectants in households and hospitals. The mu PAD featured a thermometer-like shape consisting of a sample reservoir and a microchannel as the detection zone, which was pre-deposited with PDA liposome. The color change from blue to red appeared in the presence of QACs and the color bar lengths were proportional to the QAC concentrations. Reactions of QACs with the PDA required a specific pH range (from pH 4.0 to 10.0) and a readout time of 7 min. Analytical performance characteristics of the device were tested with DDAC, BAC, and CPC showing acceptable specificity, accuracy (96.1-109.4%), and precision (%RSDs <= 9.3%). Limits of detection and quantitation were in the ranges of 20 to 80 and 70 to 250 mu M, respectively. Feasibility of the newly developed device was demonstrated for in-field analysis of QACs in fumigation solution providing comparable results with those obtained from a colorimetric assay (P > 0.05). The proposed device shows potentials for further applications of other analytes since it offers speed, simplicity, and affordability for in-field analysis, especially in remote areas where expertise, resources, and infrastructures are limited.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-020-02583-y
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
07.05.2020 10:47 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642.

Originální název:
Analytical and Bioanalytical Chemistry
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1618-2642
Stát vydavatele:
Spolková republika Německo
Místo vydání:
Vydavatel:
Springer
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Poslední změna: 14.03.2012 20:37 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
45
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -