Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BEZDĚKOVÁ, J. -- ZEMÁNKOVÁ, K. -- HUTAŘOVÁ, J. -- KOČIOVÁ, S. -- ŠMERKOVÁ, K. -- ADAM, V. -- VACULOVIČOVÁ, M. Magnetic molecularly imprinted polymers used for selective isolation and detection of Staphylococcus aureus. Food Chemistry. 2020. sv. 321, č. 15 August, ISSN 0308-8146. URL: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126673

Originální název:
Magnetic molecularly imprinted polymers used for selective isolation and detection of Staphylococcus aureus
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav chemie a biochemie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Food Chemistry
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
321
Číslo periodika v rámci svazku:
15 August
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
8
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: In this work, a novel method was developed, for isolation of S. aureus from complex (food) samples using molecular imprinting. Dopamine was used as a functional monomer and fluorescence microscopy was used for detection. Conditions for preparation of molecularly imprinted polymers (MIPs), adsorption performance, adsorption kinetic, and selectivity of the polymeric layers were investigated. The various procedures were combined in a single extraction process, with the imprinted layer on the surface of the magnetic particles (magnetic MIPs). Subsequently, MIPs were used for extraction of S. aureus from milk and rice. Moreover, raw milk from cows with mastitis was tested successfully. Using this novel MIP-based method, it was possible to detect bacteria in milk at 1 x 103 CFU.mlMINUS SIGN 1, which corresponds to the limit set in European Union legislation for microbial control of food.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126673
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.04.2020 09:01 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Food Chemistry. ISSN 0308-8146.

Originální název:
Food Chemistry
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0308-8146
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
Vydavatel:
Elsevier Science LTD
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Lenka Baláková
Poslední změna:
14.03.2012 20:45 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -