Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TANČIN, V. -- MAČUHOVÁ, L. -- ČOBIRKA, M. -- SLÁMA, P. Chovateľské faktory ovplyvňujúce budúcu produkciu mlieka. Náš chov: odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře. 2020. sv. 80, č. 2, s. 46--48. ISSN 0027-8068. URL: https://www.naschov.cz/chovatelske-faktory-ovplyvnujuce-buducu-produkciu-mlieka/

Originální název:
Chovateľské faktory ovplyvňujúce budúcu produkciu mlieka
Anglický název:
Český název:
Autor:
Vladimír Tančin
Lucia Mačuhová
Ing. Maroš Čobirka
Ing. Petr Sláma, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Náš chov: odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 80
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání: 2020
Od strany: 46
Do strany: 48
Počet stran:
3
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce: Produkcia mlieka, jeho kvalita a hygienická bezpečnosť sú rozhodujúcimi faktormi, ktoré ovplyvňujú ekonomiku fariem chovu dojníc. Z ekonomického hľadiska pre prvovýrobcu mlieka je predovšetkým množstvo vyprodukovaného mlieka najdôležitejším ekonomickým faktorom.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://www.naschov.cz/chovatelske-faktory-ovplyvnujuce-buducu-produkciu-mlieka/
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 29.04.2020 13:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Náš chov: odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře. Praha: ISSN 0027-8068.

Originální název: Náš chov: odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře
Druh publikace: Periodikum (tištěný text)
ISSN:
0027-8068
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání: Praha
Vydavatel: Zemědělské nakladatelství Brázda
URL:
http://www.naschov.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova: čeština: chov hospodářských zvířat, ekonomika chovu, nemoci hospodářských zvířat, výživa hospodářských zvířat, trh zemědělských produktů, veterinární lékařství
Ročníky:
VolumeRočníkLokace
53
1993
Ústřední knihovna - ÚK Brno
53
1993
Výživa a krmení hospodářských zvířat
53
1993
Ústav genetiky
53
1993
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
53
1993
Chov hospodářských zvířat - skot
531993
Chov hospodářských zvířat - prasata
53
1993
Reprodukce HZ
54
1994Ústřední knihovna - ÚK Brno
54
1994Výživa a krmení hospodářských zvířat
54
1994
Ústav genetiky
54
1994Technologie potravin-technologie živočišné výroby
541994
Chov hospodářských zvířat - skot
541994Chov hospodářských zvířat - prasata
541994Reprodukce HZ
55
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
55
1995
Výživa a krmení hospodářských zvířat
55
1995
Ústav genetiky
55
1995
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
55
1995
Chov hospodářských zvířat - skot
55
1995
Chov hospodářských zvířat - prasata
55
1995
Reprodukce HZ
56
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
56
1996
Výživa a krmení hospodářských zvířat
561996Ústav genetiky
56
1996
Chov hospodářských zvířat - skot
56
1996
Chov hospodářských zvířat - prasata
57
1997Ústřední knihovna - ÚK Brno
571997
Výživa a krmení hospodářských zvířat
57
1997
Ústav genetiky
57
1997
Chov hospodářských zvířat - skot
57
1997
Chov hospodářských zvířat - prasata
58
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
58
1998
Výživa a krmení hospodářských zvířat
58
1998
Ústav genetiky
58
1998
Chov hospodářských zvířat - skot
58
1998
Chov hospodářských zvířat - prasata
59
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
59
1999
Výživa a krmení hospodářských zvířat
591999
Ústav genetiky
59
1999Chov hospodářských zvířat - skot
591999Chov hospodářských zvířat - prasata
60
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
602000
Výživa a krmení hospodářských zvířat
602000
Ústav genetiky
602000Chov hospodářských zvířat - skot
602000Chov hospodářských zvířat - prasata
612001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
61
2001
Výživa a krmení hospodářských zvířat
612001Ústav genetiky
612001
Chov hospodářských zvířat - skot
612001Chov hospodářských zvířat - prasata
622002Ústřední knihovna - ÚK Brno
62
2002
Výživa a krmení hospodářských zvířat
622002
Ústav genetiky
62
2002
Chov hospodářských zvířat - skot
62
2002
Chov hospodářských zvířat - prasata
63
2003Ústřední knihovna - ÚK Brno
63
2003Výživa a krmení hospodářských zvířat
63
2003
Ústav genetiky
63
2003
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
63
2003
Chov hospodářských zvířat - skot
63
2003
Chov hospodářských zvířat - prasata
632003Reprodukce HZ
642004
Informační centrum-čítárna časopisů
64
2004
Výživa a krmení hospodářských zvířat
64
2004Ústav genetiky
64
2004
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
64
2004
Chov hospodářských zvířat - skot
64
2004Chov hospodářských zvířat - prasata
64
2004Reprodukce HZ
65
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
65
2005
Výživa a krmení hospodářských zvířat
65
2005
Ústav genetiky
65
2005
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
65
2005
Chov hospodářských zvířat - skot
65
2005
Chov hospodářských zvířat - prasata
652005Reprodukce HZ
66
2006Informační centrum-čítárna časopisů
662006
Výživa a krmení hospodářských zvířat
662006
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
662006
Chov hospodářských zvířat - skot
662006Chov hospodářských zvířat - prasata
66
2006
Reprodukce HZ
67
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
67
2007
Výživa a krmení hospodářských zvířat
67
2007
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
67
2007
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
67
2007
Chov hospodářských zvířat - skot
67
2007
Chov hospodářských zvířat - prasata
672007Reprodukce HZ
68
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
68
2008
Výživa a krmení hospodářských zvířat
68
2008
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
68
2008
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
68
2008Chov hospodářských zvířat - skot
68
2008
Chov hospodářských zvířat - prasata
68
2008
Reprodukce HZ
69
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
69
2009
Výživa a krmení hospodářských zvířat
692009
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
69
2009
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
69
2009
Chov hospodářských zvířat - skot
69
2009
Chov hospodářských zvířat - prasata
692009
Reprodukce HZ
70
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
702010Výživa a krmení hospodářských zvířat
70
2010
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
70
2010
Chov hospodářských zvířat - skot
70
2010Chov hospodářských zvířat - prasata
70
2010
Reprodukce HZ
71
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
71
2011
Výživa a krmení hospodářských zvířat
71
2011
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
71
2011
Chov hospodářských zvířat - skot
71
2011Chov hospodářských zvířat - prasata
71
2011
Reprodukce HZ
72
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
72
2012
Výživa a krmení hospodářských zvířat
72
2012
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
722012
Chov hospodářských zvířat - skot
722012
Chov hospodářských zvířat - prasata
72
2012
Reprodukce HZ

Dílčí knihovny
NázevČíslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1Veronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
Výživa a krmení hospodářských zvířat
222/1ÚVZP AF
+420 545 133 174
fajmon@mendelu.cz
Ústav genetiky223/2
+420 545 133 183
Technologie potravin-technologie živočišné výroby
234/2ÚTP AFIvana Kučínská+420 545 133 567kucinska@mendelu.cz
Chov hospodářských zvířat - skot
235/2
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.+420 545 133 211
Chov hospodářských zvířat - prasata235/3ÚCHHZ AF
+420 545 133 215
Reprodukce HZ
235+420 545 133 256
Ústav zeměd., potravinářské a environmentální techniky
227/1ÚZPET AF
+420 545 132 369
Informační centrum-čítárna časopisů944/4Lenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
Poslední změna:
16.09.2017 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
45
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -