Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUDR, J. -- ZHAO, L. -- NGUYEN, E P. -- AROLA, H. -- NEVANEN, T K. -- ADAM, V. -- ZÍTKA, O. -- MERKOÇI, A. Inkjet-printed electrochemically reduced graphene oxide microelectrode as a platform for HT-2 mycotoxin immunoenzymatic biosensing. Biosensors and Bioelectronics. 2020. sv. 156, č. 15 May, ISSN 0956-5663. URL: https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112109

Originální název:
Inkjet-printed electrochemically reduced graphene oxide microelectrode as a platform for HT-2 mycotoxin immunoenzymatic biosensing
Český název:
Autor:
Ing. Jiří Kudr, Ph.D.
Lei Zhao
Emily P Nguyen
Henri Arola
Tarja K Nevanen
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Arben Merkoçi
Pracoviště: Ústav chemie a biochemie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Biosensors and Bioelectronics
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
156
Číslo periodika v rámci svazku:
15 May
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
The design and application of an inkjet-printed electrochemically reduced graphene oxide microelectrode for HT-2 mycotoxin immunoenzymatic biosensing is reported. A water-based graphene oxide ink was first formulated and single-drop line working microelectrodes were inkjet-printed onto poly(ethylene 2,6-naphthalate) substrates, with dimensions of 78 μm in width and 30 nm in height after solvent evaporation. The printed graphene oxide microelectrodes were electrochemically reduced and characterized by Raman and X-ray photoelectron spectroscopies in addition to microscopies. Through optimization of the electrochemical reduction parameters, differential pulse voltammetry were performed to examine the sensing of 1-naphthol (1-N), where it was revealed that reduction times had significant effects on electrode performance. The developed microelectrodes were then used as an immunoenzymatic biosensor for the detection of HT-2 mycotoxin based on carbodiimide linking of the microelectrode surface and HT-2 toxin antigen binding fragment of antibody (anti-HT2 (10) Fab). The HT-2 toxin and anti-HT2 (10) Fab reaction was reported by anti-HT2 immune complex single-chain variable fragment of antibody fused with alkaline phosphatase (anti-IC-HT2 scFv-ALP) which is able to produce an electroactive reporter - 1-N. The biosensor showed detection limit of 1.6 ng BULLET OPERATOR mLMINUS SIGN 1 and a linear dynamic range of 6.3 - 100.0 ng BULLET OPERATOR mLMINUS SIGN 1 within a 5 min incubation with 1-naphthyl phosphate (1-NP) substrate.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112109
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
30.03.2020 15:51 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Biosensors and Bioelectronics. ISSN 0956-5663.

Originální název: Biosensors and Bioelectronics
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0956-5663
Stát vydavatele:
Nizozemské království
Místo vydání:
Vydavatel: Elsevier ADVANCED TECHNOLOGY
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.03.2012 20:39 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -