Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RYANT, P. -- ANTOŠOVSKÝ, J. -- ADAM, V. -- DUCSAY, L. -- ŠKARPA, P. -- SAPÁKOVÁ, E. The importance of selenium in fruit nutrition. In: Fruit Crops: Diagnosis and Management of Nutrient Constraints. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2020. s. 241--254. ISBN 978-0-12-818732-6. URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818732-6.00018-6

Originální název:
The importance of selenium in fruit nutrition
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Ústav chemie a biochemie
Ústav jazykových a kulturních studií
Druh publikace:
kapitola v knize
Odborná kniha:
Fruit Crops: Diagnosis and Management of Nutrient Constraints
Číslo části:
Od strany:
241
Do strany:
254
Počet stran:
14
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Selenium is considered as an essential microelement. Selenium may prove a positive effect not only on human nutrition and health but also on livestock. However, the absolute necessity of selenium has not been determined in most of the higher plants so the biofortification of selected crops, especially fruits, can be appropriate to incorporate. Selenium is transported in several ways, but foliar nutrition is one of the most used applications. Positive effects of selenium on plants have been often confirmed. After the application of selenium, higher selenium content has been found in fruits, leading to higher fruit quality, particularly in terms of increased content of soluble substances and vitamins, improvement in palatability, or reduction in content of titratable acids. The application of selenium can show a significant effect on antioxidant ability supporting the plants during the stress period and increasing the shelf life.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818732-6.00018-6
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 27.03.2020 07:58 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Fruit Crops: Diagnosis and Management of Nutrient Constraints. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2020. ISBN 978-0-12-818732-6.

Originální název:
Fruit Crops: Diagnosis and Management of Nutrient Constraints
Anglický název:
Autor:
Druh publikace: odborná kniha
ISBN:
978-0-12-818732-6
Typ nakladatele: běžný vydavatelský dům
Nakladatel:
Elsevier Science BV
Místo vydání: Amsterdam
Stát:
Česká republika
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
27.03.2020 07:58 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -