Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VAVERKOVÁ, M D. -- ADAMCOVÁ, D. -- WINKLER, J. -- KODA, E. -- PETRŽELOVÁ, L. -- MAXIANOVÁ, A. Alternative method of composting on a reclaimed municipal waste landfill in accordance with the circular economy: Benefits and risks. Science of the Total Environment. 2020. sv. 723, č. 25 June, ISSN 0048-9697.

Originální název: Alternative method of composting on a reclaimed municipal waste landfill in accordance with the circular economy: Benefits and risks
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Ústav biologie rostlin
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Science of the Total Environment
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
723
Číslo periodika v rámci svazku:
25 June
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 8
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Waste composting is becoming a key element of integrated waste management. Composting has a number of advantages, including economic benefits, improvement of soil properties through the use of compost, reduction in the use of chemical fertilisers, and minimization of environmental pollution. Composting on a landfill surface appears to be an economical solution that can help close the waste loop and material cycle. In this study, a composting plant located on a landfill surface was analysed. The main objective of the research was to identify the species of plants growing in the organic fraction of municipal solid waste in temporary storage, in the composting plant, and in maturing compost located in a reclaimed plot at the landfill site. During monitoring, 88 plant species were identified altogether. It was observed that compost can become a source of weed infestation. To control the presence of weeds in the compost, basic principles of composting are to be followed to reduce the quantity of weed seeds. The thermophilic phase must occur to reduce the viability of seeds in the input materials and sufficient moisture must be ensured during the composting process. When these principles are strictly observed and the stored compost is maintained without vegetation, the supply of seeds in the compost will be low, and the undesirable spread of plant species to adjacent areas will be controlled. The results showed that the use of the obtained compost did not result in the propagation of weed species. This study demonstrates that composting on a reclaimed landfill offers various advantages such as a closed waste management cycle, coverage of the active landfill body, and fertilisation of the reclaimed part of the landfill.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
27.03.2020 11:54 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
23
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Science of the Total Environment. Amsterdam: ISSN 0048-9697.

Originální název:
Science of the Total Environment
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 0048-9697
Stát vydavatele:
Nizozemské království
Místo vydání:
Amsterdam
Vydavatel: Elsevier BV Radarweg 29, PO Box 211 Amsterdam, 1000 AE Netherlands Phone: 31-20-4853757
URL: http://www.elsevier.com/locate/scitotenv
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
24.01.2013 07:43 (Lenka Baláková)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -