Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DE KONING, D J. -- DOMÍNGUEZ GASCA, N. -- ŠMÍDOVÁ, V. a kol. An eQTL in the cystathionine beta synthase gene is linked to osteoporosis in laying hens. Genetics Selection Evolution. 2020. sv. 52, č. 1, ISSN 0999-193X.

Originální název: An eQTL in the cystathionine beta synthase gene is linked to osteoporosis in laying hens
Český název:
Autor: Dirk Jan De Koning
Nazaret Domínguez Gasca
Ing. Veronika Šmídová
Pracoviště:
Ústav chemie a biochemie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Genetics Selection Evolution
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 52
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
17
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Background: Skeletal damage is a challenge for laying hens because the physiological adaptations required for egg laying make them susceptible to osteoporosis. Previously, we showed that genetic factors explain 40% of the variation in end of lay bone quality and we detected a quantitative trait locus (QTL) of large effect on chicken chromosome 1. The aim of this study was to combine data from the commercial founder White Leghorn population and the F2 mapping population to fine-map this QTL and understand its function in terms of gene expression and physiology. Results: Several single nucleotide polymorphisms on chromosome 1 between 104 and 110 Mb (galGal6) had highly significant associations with tibial breaking strength. The alternative genotypes of markers of large effect that flanked the region had tibial breaking strengths of 200.4 vs. 218.1 Newton (P < 0.002) and, in a subsequent founder generation, the higher breaking strength genotype was again associated with higher breaking strength. In a subsequent generation, cortical bone density and volume were increased in individuals with the better bone genotype but with significantly reduced medullary bone quality. The effects on cortical bone density were confirmed in a further generation and was accompanied by increased mineral maturity of the cortical bone as measured by infrared spectrometry and there was evidence of better collagen cross-linking in the cortical bone. Comparing the transcriptome of the tibia from individuals with good or poor bone quality genotypes indicated four differentially-expressed genes at the locus, one gene, cystathionine beta synthase (CBS), having a nine-fold higher expression in the genotype for low bone quality. The mechanism was cis-Acting and although there was an amino-Acid difference in the CBS protein between the genotypes, there was no difference in the activity of the enzyme. Plasma homocysteine concentration, the substrate of CBS, was higher in the poor bone quality genotype. Conclusions: Validated markers that predict bone strength have been defined for selective breeding and a gene was identified that may suggest alternative ways to improve bone health in addition to genetic selection. The identification of how genetic variants affect different aspects of bone turnover shows potential for translational medicine.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: MATRIX, STRENGTH, CHICKEN, POPULATION, BIOLOGY, MEDULLARY BONE, HOMOCYSTEINE, QUANTITATIVE TRAIT LOCI, TISSUE, EXPRESSION
čeština: Populace, Homocystein, Exprese, matrix, síla, Biologie, Medulární kost, tkáň, lokusy kvantitativních znaků (qtl), Drůbež
Obor výsledku: Agriculture
Genetics and heredity
Animal and dairy science
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
05.04.2020 12:32 (Ing. Veronika Šmídová)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Genetics Selection Evolution. London: ISSN 0999-193X.

Originální název:
Genetics Selection Evolution
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 0999-193X
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
London
Vydavatel: BioMed Central Ltd.
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
17.03.2020 11:27 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -