Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠINDELÁŘ, O. -- ADAMCOVÁ, D. -- ZLOCH, J. -- VAVERKOVÁ, M D. Phytotoxicity of sewage sludge from selected wastewater treatment plants - new opportunities in sewage sludge treatment. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture. 2020. sv. 9, č. 1, s. 75--83. ISSN 2195-3228.

Originální název:
Phytotoxicity of sewage sludge from selected wastewater treatment plants - new opportunities in sewage sludge treatment
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
75
Do strany:
83
Počet stran:
9
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Purpose: The research was focused on evaluating phytotoxicity of sewage sludge from two selected wastewater treatment plants in Czech Republic. Methods: Laboratory experiments were carried out with samples of sewage sludge, which were focused on the evaluation of their phytotoxicity by using the PhytotoxkitTM testing set. Specifically, the inhibitory/stimulating effect was established on the growth of roots from the seeds of white mustard (Sinapis alba L.). The chosen proportions of sewage sludge were 10%, 30% and 50%. The test was conducted in three repetitions. Additionally, the research also included a comparison of the effect of compost addition to the sewage sludge and its potentially increased stimulating effect on the growth of roots from the seeds of white mustard (Sinapis alba L.). Ratios of compost were 5%, 15%, 25% and 50%. The test was conducted in three repetitions. Results: Stimulating effect on the growth of white mustard (Sinapis alba L.) was demonstrated only in samples with the sludge proportion of 10%. The results also show that the addition of compost reduced phytotoxicity of sewage sludge in all three tested ratios (5%, 15%, 25% and 50%). Conclusion: It was found out that the addition of compost resulted in the decreased phytotoxicity of all tested sewage sludge samples, and hence in their suppressed inhibitory effect.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
04.05.2020 08:13 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture. Heidelberg: ISSN 2195-3228.

Originální název:
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2195-3228
Stát vydavatele: Spolková republika Německo
Místo vydání:
Heidelberg
Vydavatel: Springer
URL:
https://link.springer.com/journal/40093/volumes-and-issues
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
13.03.2020 07:57 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -