Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STŘEDA, T. -- HABERLE, J. -- KLIMEŠOVÁ, J. -- KLIMEK KOPYRA, A. -- STŘEDOVÁ, H. -- BODNER, G. -- CHLOUPEK, O. Field phenotyping of plant roots by electrical capacitance - a standardized methodological protocol for application in plant breeding: a Review. International agrophysics: a quarterly journal on physics in environmental and food sciences : Int. agrophysics. 2020. sv. 34, č. 2, s. 173--184. ISSN 0236-8722.

Originální název:
Field phenotyping of plant roots by electrical capacitance - a standardized methodological protocol for application in plant breeding: a Review
Český název:
Autor: Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Jan Haberle
Ing. Jana Klimešová
Agnieszka Klimek Kopyra, Ph.D.
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Gernot Bodner
prof. Ing. Oldřich Chloupek, DrSc.
Pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
International agrophysics: a quarterly journal on physics in environmental and food sciences : Int. agrophysics
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
34
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání: 2020
Od strany:
173
Do strany: 184
Počet stran: 12
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Due to the absence of a suitable method and standardized procedures, the root systems of plants have been evaluated to a much lesser extent than aboveground organs. The aim of this article is (i) to provide a detailed description and thus standardization of an upgraded procedure of electrical capacitance measurement for evaluating the size of the root system of plants in situ, which allows for a reassessment to be made during the growing season and subsequent harvest of seeds for the planting of selected progenies, (ii) to demonstrate, through a standardized methodological protocol, the applicability of root electrical capacitance measurement as a field phenotyping method for the selection of superior root systems to improve crop abiotic stress tolerance and resource efficiency, (iii) to suggest a standardized methodological protocol for the application of electrical capacitance measurements in breeding nurseries, and (iv) to discuss the methodological aspects, development and limitations of this method. A methodological overview of the use of electrical capacitance to measure plant root systems, which emerged from working groups directed by the author of this unique method, is presented along with a standardized protocol. An overview of the application of electrical capacitance measurements of roots in breeding is shown along with some examples of successful applications.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.03.2020 13:57 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

International agrophysics: a quarterly journal on physics in environmental and food sciences : Int. agrophysics. Lublin: ISSN 0236-8722.

Originální název:
International agrophysics: a quarterly journal on physics in environmental and food sciences : Int. agrophysics
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
0236-8722
Stát vydavatele:
Polská republika
Místo vydání:
Lublin
URL:
http://www.international-agrophysics.org/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
angličtina
Klíčová slova:
čeština: agrofyzika, fyzikální vlastnosti, rostlinná výroba, zemědělství, půdy
Ročníky:
VolumeRočník
Lokace
18
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
19
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
20
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
21
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
222008Informační centrum-čítárna časopisů
23
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
24
2010Informační centrum-čítárna časopisů
25
2011
Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CP
+420 545 135 039

Odpovědná osoba:
Helena Antonínová
Poslední změna:
06.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -