Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STŘEDA, T. -- HABERLE, J. -- KLIMEŠOVÁ, J. -- KLIMEK KOPYRA, A. -- STŘEDOVÁ, H. -- BODNER, G. -- CHLOUPEK, O. Field phenotyping of plant roots by electrical capacitance – a standardized methodological protocol for application in plant breeding: a Review. International agrophysics: a quarterly journal on physics in environmental and food sciences : Int. agrophysics. 2020. sv. 34, č. 2, s. 173--184. ISSN 0236-8722.

Originální název: Field phenotyping of plant roots by electrical capacitance – a standardized methodological protocol for application in plant breeding: a Review
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
International agrophysics: a quarterly journal on physics in environmental and food sciences : Int. agrophysics
Charakter článku:
odborné sdělení
Číslo svazku (ročník):
34
Číslo periodika v rámci svazku: 2
Rok vydání:
2020
Od strany:
173
Do strany:
184
Počet stran:
12
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Due to the absence of a suitable method and standardized procedures, the root systems of plants have been evaluated to a much lesser extent than aboveground organs. The aim of this article is (i) to provide a detailed description and thus standardization of an upgraded procedure of electrical capacitance measurement for evaluating the size of the root system of plants in situ, which allows for a reassessment to be made during the growing season and subsequent harvest of seeds for the planting of selected progenies, (ii) to demonstrate, through a standardized methodological protocol, the applicability of root electrical capacitance measurement as a field phenotyping method for the selection of superior root systems to improve crop abiotic stress tolerance and resource efficiency, (iii) to suggest a standardized methodological protocol for the application of electrical capacitance measurements in breeding nurseries, and (iv) to discuss the methodological aspects, development and limitations of this method. A methodological overview of the use of electrical capacitance to measure plant root systems, which emerged from working groups directed by the author of this unique method, is presented along with a standardized protocol. An overview of the application of electrical capacitance measurements of roots in breeding is shown along with some examples of successful applications.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: varieties, drought tolerance, root system, yield
čeština: výnos, kořenový systém, tolerance k suchu, odrůdy
Obor výsledku:
Agronomy, plant breeding and plant protection
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.03.2020 13:23 (Ing. Tomáš Středa, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

International agrophysics: a quarterly journal on physics in environmental and food sciences : Int. agrophysics. Lublin: ISSN 0236-8722.

Originální název: International agrophysics: a quarterly journal on physics in environmental and food sciences : Int. agrophysics
Druh publikace: Periodikum
ISSN:
0236-8722
Stát vydavatele:
Polská republika
Místo vydání: Lublin
URL:
http://www.international-agrophysics.org/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
angličtina
Klíčová slova: čeština: agrofyzika, fyzikální vlastnosti, rostlinná výroba, zemědělství, půdy
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
18
2004Informační centrum-čítárna časopisů
19
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
202006
Informační centrum-čítárna časopisů
21
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
22
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
23
2009Informační centrum-čítárna časopisů
242010Informační centrum-čítárna časopisů
25
2011
Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
Název
Číslo
ÚstavKnihovníkTelefon
E-mail
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4Lenka Čadílková+420 545 135 039

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
Poslední změna: 06.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -