Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KALÁB, O. -- ŠIPOŠ, J. -- KOČÁREK, P. Leaving uncut refuges during meadow harvesting increases the functional diversity of Orthoptera. Entomological Science. 2020. sv. 23, č. 1, s. 95--104. ISSN 1343-8786. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ens.12404

Originální název:
Leaving uncut refuges during meadow harvesting increases the functional diversity of Orthoptera
Český název:
Ponechání nepokosených útočišť během kosení luk zvyšuje funkční rozmanitost rovnokřídlého hmyzu.
Autor:
Oto Kaláb
Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.
Petr Kočárek
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Entomological Science
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 23
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
95
Do strany:
104
Počet stran:
10
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science: 513739300001
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
In the past, insect species richness was high in Central European seminatural grasslands, which were characterized by low-intensity land use. Currently, however, the hay in most of these grasslands is mechanically harvested, which negatively impacts insect biodiversity. One way to reduce this negative effect is to leave unmown patches as refuges. In the current research we evaluated the short-term effects of leaving an unmown patch on the taxonomic and functional diversity of the Orthoptera assemblage in a meadow. We found that orthopteran species richness and abundance were significantly reduced by mowing, whether or not a patch was left uncut. In contrast, functional evenness, indicating distribution of species abundances in a niche space, was reduced by mowing only if the plot lacked an uncut refuge. Functional richness, indicating the amount of niche space occupied by species, was elevated if the plot had an uncut refuge. Larger species were negatively affected by mowing, while habitat specialists, mobile species and soil-ovipositing species benefitted from it. We infer that the presence of an uncut patch increased the diversity of habitats available to orthopterans and maintained even distribution of species among niche space. In summary, leaving an unmown refuge in grasslands could increase the functional diversity of orthopterans, even if it does not preserve taxonomic diversity.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: Orthoptera, mowing, grassland, conservation, management, functional diversity
čeština: funkční diverzita, louky, kosení, orthoptera, ochrana přírody, management
Obor výsledku:
Entomology
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ens.12404
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
07.09.2020 12:32 (Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Entomological Science. Hoboken: ISSN 1343-8786.

Originální název:
Entomological Science
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1343-8786
Stát vydavatele:
Spojené státy americké
Místo vydání:
Hoboken
Vydavatel:
John Wiley & Sons, Inc.
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
09.03.2020 15:08 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12345
        
1
2345
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -