Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

DOČKALÍKOVÁ, M. -- SMUTNÝ, V. -- PROCHÁZKOVÁ, B. Produkcia biomasy rôznych druhov medziplodín v suchých podmienkach. Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín. 2020. v. 24, no. 1, p. 32--34. ISSN 1335-2466.

Original name:
Produkcia biomasy rôznych druhov medziplodín v suchých podmienkach
English name:
Czech name:
Written by (author): Ing. Martina Dočkalíková
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Ing. Blanka Procházková, CSc.
Department:
Department of Agrosystems and Bioclimatology
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical:
Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín
Nature of article: paper
Volume no. (year):
24
Periodical number within the volume:
1
Year of publication:
2020
Starting page: 32
Up to page: 34
Number of pages:
3
Sub-specification:
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication: printed version
Original language:
Slovak
Description in original language:
Jednotlivé druhy medziplodín viac či menej obohacujú pôdu o organickú hmotu, redukujú eróziu pôdy a znečistenie vodných zdrojov, obmedzujú výpar a zlepšujú infiltráciu vody do pôdy. Potláčajú buriny, pôsobia ako prerušovač obilných sledov, potláčajú buriny a obmedzujú šírenie škodcov a chorôb.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:
03/05/2020 15:09 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
234
5
        
12
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín. Nitra: ISSN 1335-2466.

Original name:
Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín
English name:
Czech name:
Written by (author):
Kind of publication: magazine
ISSN: 1335-2466
Country of publisher: Slovak Republic
Place of publishing:
Nitra
Publisher:
sdružení Naše pole
URL:
http://www.nasepole.sk/
Reviewed magazine:
no
Original language: Slovak
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
Last change:
04/11/2013 08:30 (Lenka Baláková)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -