Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠAFRÁNKOVÁ, I. Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (24): Choroby břečťanu. Liečivé rastliny = Léčivé rostliny. 2020. sv. 57, č. 1, s. 12--13. ISSN 1335-9878.

Originální název:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (24): Choroby břečťanu
Anglický název:
Autor: doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Liečivé rastliny = Léčivé rostliny
Charakter článku:
odborné sdělení
Číslo svazku (ročník):
57
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany: 12
Do strany:
13
Počet stran:
2
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Nejdůležitější původci chorob a škůdci břečťanu, popis symptomů. biocyklus, ochrana.
Popis v anglickém jazyce: Pests and diseases of Hedera spp., symptoms, plant protection.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: plant protection, pests and diseases, Hedera spp.
čeština: břečťan, choroby a škůdci, ochrana rostlin
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Poslední změna: 05.03.2020 09:45 (doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Liečivé rastliny = Léčivé rostliny. Bratislava: ISSN 1335-9878.

Originální název:
Liečivé rastliny = Léčivé rostliny
Anglický název:
Léčivé rostliny
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1335-9878
Stát vydavatele:
Slovenská republika
Místo vydání:
Bratislava
Vydavatel:
Herba
URL:
http://www.liecive.herba.sk/index.php/archiv/liecive-rastliny-2020
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: čeština: kosmetika, léčivé rostliny, fytoterapie, zdraví, výživa
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
36
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
361999Ústřední knihovna - ÚK Lednice
36
1999
Pěstování rostlin
36
1999
Zelinářství a květinářství
37
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
37
2000
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
372000
Pěstování rostlin
37
2000
Zelinářství a květinářství
38
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
38
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
382001Pěstování rostlin
382001
Zelinářství a květinářství
39
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
39
2002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
392002Pěstování rostlin
39
2002
Zelinářství a květinářství
40
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
402003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
402003Pěstování rostlin
40
2003Zelinářství a květinářství
41
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
41
2004Informační centrum-čítárna časopisů
41
2004
Pěstování rostlin
412004
Zelinářství a květinářství
42
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
42
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
422005Pěstování rostlin
422005
Zelinářství a květinářství
43
2006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
432006
Informační centrum-čítárna časopisů
43
2006
Pěstování rostlin
43
2006Zelinářství a květinářství
44
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
44
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
44
2007
Pěstování rostlin
44
2007Zelinářství a květinářství
45
2008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
45
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
45
2008
Pěstování rostlin
45
2008
Zelinářství a květinářství
462009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
46
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
46
2009
Pěstování rostlin
46
2009
Zelinářství a květinářství
47
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
472010
Informační centrum-čítárna časopisů
472010Pěstování rostlin
47
2010
Zelinářství a květinářství
48
2011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
48
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
482011
Pěstování rostlin
482011Zelinářství a květinářství

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
+420 545 135 035
berenike@seznam.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3ÚK ÚVIS CP
+420 519 367 395
Pěstování rostlin219/3Ing. Blanka Kocourková, CSc.+420 545 133 131blanka@mendelu.cz
Zelinářství a květinářství
553
+420 519 367 230
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CPLenka Čadílková
+420 545 135 039

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
24.03.2018 22:21 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -